Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Få en uddannelse i salg og markedsføring med praksisrettet fokus og internationalt udsyn.

Med en diplomuddannelse i salg og markedsføring får du et stærkt afsæt, når du skal løse komplekse salgs- og markedsføringsopgaver. Du får konkrete værktøjer til at planlægge din virksomheds salg, så det bidrager optimalt til virksomhedens succes – både nationalt og internationalt.

Styrk dine kompetencer, mens du er i job

Uddannelsen er for dig, der vil udvikle dig fagligt og personligt, mens du er i job. Den er både relevant, hvis du allerede arbejder med salg og marketing, og hvis du brænder for at komme til det.

Under hele uddannelsen lægger vi vægt på at bringe din dagligdag i spil. Det betyder, at metoder og teorier i høj grad relateres til dine personlige, jobmæssige erfaringer.

Hør salgskonsulent Thomas Henneberg fra MC Emballage A/S fortælle om sit udbytte af uddannelsen

Strategiske og operationelle værktøjer

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring udvider din værktøjskasse, så du kan skabe yderligere værdi for din virksomhed gennem:

 • Analyse og udvikling af virksomhedens forretningsmodel
 • Analyse af markedet og virksomhedens evne til at dække kundernes behov
 • Udvikling og pleje af kunde- og partnerrelationer
 • Analyse og udvikling af virksomhedens nationale og internationale konkurrenceevne
 • Udvikling af strategier inden for salg og marketing
 • Generering af nye kunder samt fastholdelse og pleje af eksisterende kunder
 • Optimering af virksomhedens afsætning og udnyttelse af virksomhedens muligheder for handel med kunder i hele verden
 • Implementering og opfølgning af aktiviteter inden for salg og markedsføring

Du kan fra dag ét tage din viden med hjem og anvende direkte i dit arbejde i virksomheden.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge enkelte fag som selvstændige, kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)

Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS. Herunder skal du vælge ét af disse to valgfag på 10 ECTS:

Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)

Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Derudover skal du vælge yderligere et valgfag på 5 ECTS. Vi anbefaler:

Digital marketing (5 ECTS)

Du kan også tage andre valgfag. Tjek med din underviser eller studievejledningen.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Et praksisorienteret alternativ til HD i afsætning

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse og svarer niveaumæssigt til HD anden del. Uddannelsen udmærker sig ved at være tæt på praksis og direkte brugbar i din hverdag på jobbet.

Hvis du ønsker en teoretisk uddannelse med et praksisrettet fokus, så er en diplomuddannelse i salg og markedsføring et relevant alternativ til HD i afsætning.

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring, minimum en kandidatgrad og underviser ud fra en praksisorienteret pædagogik. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at anvende komplekse teorier og modeller direkte i dit arbejde med salg og markedsføring.

Hvis du vil senere bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Gratis tilbud til dig som studerende

Vælger du diplomuddannelsen i salg og markedsføring, får du adgang til ekstra tilbud - uden beregning.

Ved opstart på diplomuddannelsen i salg og markedsføring kan du få en gratis Garuda kompetenceprofil.

Det gør dig klogere på dine karrieremålsætninger, dine stærke og svage sider og dit drive med en gratis Garuda-kompetenceprofil – og du får en selvindsigt, som du kan anvende såvel i dit studium som i dit arbejde.

I en Garuda-kompetenceprofil skal du prioritere mellem og svare på 320 udsagn om din foretrukne adfærd. Det er udsagn om din opgaveløsning og struktur, dit samarbejde og samvær og dit ego, herunder hvad der driver dig.

Ud fra dine svar tegner der sig en kompetenceprofil, som danner baggrund for en dialog om dine stærke og svage sider. Profilen sætter fokus på din nuværende arbejdssituation, dine fremtidige karrieremålsætninger og dine muligheder for personlig udvikling.

Kompetenceprofilen tilbydes desuden som en selvstændig konsulentydelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Der er mange gode grunde til at få en mentor. Uanset hvor du er i din karriere, er det yderst værdifuldt at kende en, som vil lytte, spørge, inspirere og dele ud af sin erfaring og viden. Måske har du planer om at starte egen virksomhed? Måske har du lige fået større ansvar eller nye arbejdsopgaver?

Med en mentor på Erhvervsakademi Aarhus' diplomuddannelse i salg og markedsføring får du en udenforstående og ’neutral’ person, du kan rådføre dig med og sparre med.

Hvad giver en personlig mentor dig?

 • Personlig sparring på det, der optager dig lige nu
 • Faglig og personlig udvikling
 • Større selvindsigt
 • Inspiration og sparring i forhold til karriereplanlægning
 • Et bedre og mere reflekteret grundlag at træffe beslutninger ud fra
 • Netværk og nye relationer

Den gode mentee - hvad kræver det af dig?

Som mentee skal du være opmærksom på, at det kræver noget af dig. Bolden ligger på din banehalvdel. Det vil sige, at det er dig, der tager initiativ til møderne og sørger for en dagsorden, så I bruger tiden bedst muligt.

Inden du melder dig til mentorordningen, er det vigtigt, at du har gjort dig klart, hvad du gerne have sparring på og tale med din mentor om. Åbenhed, tillid og samtale er hjørnesten i den gode mentorrelation. Jo mere du tør ’investere’ af dig selv i en relation, jo mere kan du forvente at få igen.

Praktisk information

Mentorforløbet på diplomuddannelsen i salg og markedsføring varer som udgangspunkt 6-12 måneder. Vi lægger op til, at mentor og mentee mødes en time 4-6 gange i løbet af perioden. Mentorordningen startes op én gang årligt i februar måned.

Mentorforløbet begynder med et obligatorisk inspirationsmøde for både mentorer og mentees i Aarhus. Du tilmelder dig mentorordningen hos Mads Mahler på mmah@eaaa.dk eller mobil 4188 6065. Kort efter studiestart skal du så udfylde et et profilskema, som vi bruger til at lave det optimale match mellem mentee og mentor.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
 • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du er i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Undervisningen på de enkelte fag ligger normalt fra kl. 9-16. På afgangsprojektet er der ingen undervisning, men du får tilknyttet en vejleder.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Organisation, kultur og forandringsledelse

Startdato: 17-08-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 19-08-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 30-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-11, online

Læs mere

Projektledelse (på diplomniveau)

Startdato: 14-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Digital marketing

Startdato: 27-10-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsudvikling og innovationsledelse

Startdato: 27-10-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 10-01-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Salg, salgsledelse og kundeforståelse

Startdato: 12-01-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kundeindsigter, trends og tendenser

Startdato: 12-04-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse (på diplomniveau)

Startdato: 04-05-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163