Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis samt hvordan klimaregnskabet, med fokus på arealanvendelse, implementeres i den kommunale forvaltning.

I forbindelse med de senere års øgede fokus på bæredygtighed, er klimaftryk og klimaregnskab blevet et centralt element i den grønne omstilling. Klimaregnskaber udarbejdes både på nationalt og lokalt plan (f.eks. virksomheder eller kommuner) for at understøtte strategier og indsatser mod drivhusgasudledning.

Spørgsmålet er bare: Hvad bygger sådanne klimaregnskaber på, hvordan udfærdiges de i praksis og hvordan implementeres de i forvaltningen?

Mange af dimittenderne fra jordbrugsteknologuddannelsen finder ansættelse i f.eks. landbrugsrådgivningen eller offentlige administrationer, hvor klimaaftryk er et stort punkt på dagsordenen.

Viden omkring hvordan klimaregnskaber udarbejdes og hvordan der arbejdes med klimaregnskab i forbindelse med arealforvaltning kan derfor styrke kompetencegrundlaget både for dimittender fra jordbrug såvel som det offentlige og private erhvervsliv.

Resultater

Projektet forventes at resultere i en kondensering af den baggrundsinformation der er nødvendigt for at forstå hvordan et kommunalt klimaregnskab udarbejdes.

Derudover søges der at belyse, hvordan klimaregnskabet inddrages i den kommunale forvaltning samt hvordan processen forløber når klimamæssige tiltag effektueres på baggrund af klimaregnskabet.

Samarbejde

Brugen af klimaregnskabet i den kommunale forvaltning vil blive undersøgt i Århus, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Vidensprodukter

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: Januar 2021 - April 2022
Projektledere: Christian A. N. S. Pinkalski

Christian Pinkalski

Kontakt

Christian A. N. Stidsen Pinkalski

lektor

Mail: chpi@eaaa.dk

Telefon: 7228 6403