Computer Studerende Undervisning 0661

Generativ AI og læring - fra de studerendes perspektiv

Forskningsprojektet undersøger hvordan generativ kunstig intelligens (GAI), som ChatGPT, påvirker læringsoplevelsen for IT-studerende. 

Projektet dykker ned i studerendes brug af GAI og analyserer deres læringsstrategier gennem et teknoantropologisk perspektiv - mødet mellem mennesker og teknologisk.

Projektet udforsker de skiftende normer inden for uddannelse og søger at forstå, hvordan teknologien påvirker relationer mellem undervisere, studerende og fagligt indhold. Projektet kombinerer aktionsforskning med diskursanalyse og teknokulturel analyse for at skabe en helhedsforståelse af GAI's rolle i uddannelsesmiljøer.

Projektets baggrund og formål

Forskningsprojekt skal udfylde vidensgabet ved at identificere de mest markante påvirkninger, som generativ kunstig intelligens har på studerendes læringsoplevelser inden for IT-arkitekturuddannelsen.

Projektet styrker videngrundlaget inden for pædagogik og leverer indsigter til erhverv og virksomheder om udfordringer og muligheder ved integration af GAI.

Generativ tekstbaseret kunstig intelligens som ChatGPT repræsenterer et skifte i interaktionen med teknologi og kan påvirke læringsmiljøer betydeligt. Projektet adresserer dette uudforskede område og undersøger, hvordan GAI ændrer normer for læring, ansvar, etik og pædagogiske tilgange.

Metode

Projektet anvender aktionsforskningsmetodologi med fokus på ChatGPT og inddrager studerende og undervisere i en kontinuerlig refleksionsproces.

Analyser udføres ved hjælp af 'The Mechanisms and Condition Framework' og 'Critical Technocultural Discourse Analysis'. Forskningsspørgsmål omfatter specifikke aspekter af læringsprocessen påvirket af GAI og integrationen af GAI i studerendes læringsstrategier.

Resultater

Projektets erfaringer med generativ kunstig intelligens (GAI) skal bruges som et hjælpemiddel, men også etiske dilemmaer i læringsoplevelsen. 

Projektet resulterer i lokalproduceret viden om, hvordan studerende udvikler strategier ved brug af ChatGPT i forskellige fag med potentiale for at bredere implementeringen ud på tværs af uddannelser.

Denne viden kan generaliseres og deles på tværs af semestre og uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus. Projektet har sit udgangspunkt på IT-arkitekturuddannelsen, men resultaterne forventes at være relevante for alle uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus.

Vidensprodukter

På baggrund af dette projekt udarbejdes der:

  • Aktionslæring med studerende og udvikling af strategier til brug af ChatGPT.
  • Observationsstudie med underviseres dialog og evaluering af GAI i indlæring.

Projektet kommunikeres løbende på www.eaviden.dk og på Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside.

Der publiceres også opslag på LinkedIn, og resultaterne formidles internt og eksternt gennem oplæg og videoer på events såsom Breakfeast Club og EAlumne (vores netværk for tidligere og nuværende studerende).

Podcast: Generativ AI og studerende

Samarbejde

Studerende og undervisere fra IT-arkitekturuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus deltager i projektet. Der er også samarbejde med eksterne undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner gennem workshops.

Projektperiode 

Projektperiode 1. aug 23 – 1.feb 24

Projektleder:

Mads Vestergaard Karkov Holst

Telefon

7228 6355

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden