Markedsinformation og -analyse

Tag 'markedsinformation og -analyse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med ’markedsinformation og -analyse’ lærer du at analysere og skabe overblik over virksomhedens markedssituation og salgspotentiale – herhjemme og internationalt.

Du bliver i stand til at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale udnyttes bedst muligt, og du får indsigt i de internationale forhold, der har indflydelse på markedsføringen.

Det lærer du om

 • Markedsinformationssystemer
 • Kunders købsadfærd og -kriterier på B2C- og B2B-markeder
 • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding og positionering
 • Internationalisering
 • Metoder til markedsanalyser

Det kan du, når du er færdig

’Markedsinformation og -analyse’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • planlægge og gennemføre markedsundersøgelser
 • vurdere konkrete situationer med udgangspunkt i virksomhedens markedsinformationssystem
 • planlægge internationaliseringsprocesser, markedsudvælgelse og indtrængningsstrategier
 • beskrive, analysere og vurdere købsadfærd og -kriterier på både B2B- og B2C-markeder
 • gennemføre markedssegmentering og udvælge kundemålgrupper
 • udarbejde differentierings- og positioneringsstrategier i brandingarbejdet
 • identificere virksomhedens markeds- og salgspotentiale og udnytte potentialet bedst muligt
 • indsamle og analysere markedsdata og foretage købsadfærdsanalyser

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'markedsinformation og -analyse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

’Markedsinformation og -analyse’ afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato.

Hvis der ikke er nogen tilmeldingsknap, kan du tjekke vores andre salgskurser, eller du kan kontakte Bettina nedenfor.

Ingen kursusdato fastlagt