Logistik og supply chain management

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
International Transport Og Logistik 021

Tag 'logistik og supply chain management' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

I en stadig mere foranderlig og usikker verden, er Supply Chain Management, eller forsyningskædestyring, blevet et mere og mere strategisk vigtigt fokusområde i moderne virksomheder.

Med en velsmurt forsyningskæde kan du skabe merværdi for kunderne, hvilket resulterer i øget omsætning og reducerer de logistiske omkostninger til at forbedre virksomhedens bundlinje.

Med faget 'logistik og supply chain management' får du en faglig viden i at analysere og optimere samarbejdet i forsyningskæden til at skabe værdi og leveringssikkerhed for kunderne. Her får du indblik i brugbare værktøjer og metoder til optimering af informations- og materialestrømme mellem de enkelte led i forsyningskæden. Her tages der både udgangspunkt i flowet fra indkøb og leverandørsamarbejde til levering hos kunden samt returflows.

Derudover lærer du at analysere optimeringsmuligheder i forsyningskæden til at skabe den rette balance mellem logistikomkostninger og leveringsservice under hensyntagen til blandt andet CO2 udslip.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • globale værdikæder & samarbejdsrelationer
 • robusthed & transparens i forsyningskæden
 • intern logistisk strategi med fokus på bl.a. produktion, transport & distribution
 • sales & Operations Planning, herunder Forecasting & Lagerstyring

Det kan du, når du er færdig

 • gennemføre en værdikædeanalyse
 • bruge centrale metoder til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømmene i virksomhedens værdikæde
 • segmentere indgående og udgående logistik
 • forstå upstream, inhouse og downstream-strategier, samt hvordan man skaber gennemsigtighed ved hjælp af informationsdeling i forsyningskæden
 • vurdere forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
 • have overblik over kravene i en forsyningskæde mht. modstandsdygtighed og responsivitet
 • bruge værktøjer til styring af planlægningsopgaven
 • forstå markedssituationen og produkternes livscyklus og de dertil hørende logistikvalg
 • forstå effekten i værdikæden ved beslutninger om outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring
 • bruge indsigter i benchmarking, den cirkulære værdikæde samt relevante verdensmål

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'logistik og supply chain management' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i international transport og logistik.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 

'Logistik og supply chain'' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt