Transport og Warehouse Management

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

3. september 2024

Pris fra

6.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
International Transport Og Logistik 296

Tag 'transport og Warehouse Management' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

I 'Transport og Warehouse Management' analyserer vi transport og lagrene og kommer med forbedringsforslag til, hvordan de kan optimeres i de forskellige situationer.

Vi vil komme ind på de fire transportarter og deres forskelligheder herunder også de juridiske forskelligheder, således at du kan være med til at træffe beslutninger om det rigtige transportvalg.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Transportformerne
  • Vej
  • Fly
  • Bane
  • Planlægningselementer / valgkriterier
  • Økonomi og kontraktforhold
 • Terminaler og lagre / lagerhoteller
  • Placering, funktion og indretning
  • SOP
  • Økonomi og kontraktforhold
 • Transportdokumenter
 • Metode

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Transport og Warehouse Management' kan du;

 • vurdere de forskellige transportformers og materieltypers anvendelighed og opstille løsningsmuligheder på transportbehov under hensyn til planlægningselementer og valgkriterier
 • anvende centrale metoder og redskaber til at beregne og vurdere transport- og lagertilbud ud fra en optimering af service ift. omkostninger
 • vurdere den forskel i ansvaret, der er afhængig af transporttypen og vælge den relevante transportform
 • anvende centrale metoder og redskaber til at foretage fragtberegninger
 • vurdere anvendelsen af terminaler herunder deres indretning, lokalisering og betydning for rutestruktur
 • vurdere lagrenes placering, indretning, lagerstyringssystem og håndteringssystem herunder placering af gods, pluk og pakkemetoder
 • udarbejde ABC analyser eller lignende af lager, kunder, gods m.m.
 • udarbejde SOP (Standard Operating Procedures) for lagerhotel
 • beregne kostprisen på relevante lagerydelser
 • anvende kalkulationsprincipper ved beregning af transport- og lagerydelser samt vurdere kontraktforhold for disse
 • beregne og vurdere fordele og ulemper ved at gøre brug af et eksternt lagerhotel
 • udarbejde valgkriterier for køb af transport- og lagerydelser og de heraf afladte KPI'er
 • ud fra en dybdegående forståelse af transport og lagres muligheder og udfordringer alene eller i samarbejde med andre vurdere relevante handlemuligheder på en ukendt case eller situation
 • analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere transport og lagermæssige problemer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'transport og warehouse management' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Transport og Warehouse Management' giver 10 ECTS point. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Transport og Warehouse Management

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 15 tirsdage med undervisning kl. 17.30-21.00

Pris: 6.500 kr.

Gå til kurven