Værdiskabende dataanalyse- og formidling

Tag 'værdiskabende dataanalyse- og formidling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Vi er på vej ind i en tid, hvor applikationer til dataanalyse danner grundlag for optimering, kundeoplevelser og bæredygtig udvikling. Men hvordan tager du bedst muligt disse nye muligheder i brug i din organisation?

For at træffe beslutninger om hvilke digitaliseringer, der giver mening at investere i, har virksomheden brug for et klart mål og et overblik over hvordan man vil udnytte data. På den måde bliver det nemmere at skabe forandring i organisationen og få medarbejdere og partnere til at købe ind i processen.

Med kurset 'værdiskabende dataanalyse- og formidling' gør dig i stand til at varetage virksomhedens analyseopgaver med udgangspunkt i virksomhedens behov.

Du opnår både generel forretningsforståelse og helt specifik forståelse for dataanalysens værdiskabelse i din egen organisation. Det giver dig et stærkt grundlag for at identificere hvilke analyser der er mest værdiskabende, og ud fra det udarbejde en målrettet strategi eller indsats.

Derudover lærer du at koble analyseindsatsen sammen med præsentations- og beslutningsstøtteværktøjer til gavn for organisationens strategi og struktur. Du får kendskab til værktøjer til at analyse og præsentere data fx med Pivot og/eller Power Pivot i Excel til at udarbejde KPI’er.

Vi anbefaler at du har grundlæggende færdigheder i at arbejde med regneark fx Microsoft Excel eller lignende.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder med virksomhedens økonomi, ledelse og HR eller markedsføring, fx som medarbejdere, controller, konsulent, koordinator, partner, chef eller lignende.

Kurset er også relevant for dig, der arbejder med analyse opgaver eller ser din fremtidige karriere inden for analysefeltet.

Sådan arbejder vi

Kursets emner udfoldes i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper.

Vi arbejder med aktuelle analyseopgaver, også gerne fra din egen hverdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Det lærer du om

  • datadrevet indsamling af relevant information, der kan danne grundlag for handling
  • tilrettelægge dataanalyse med udgangspunkt i eksisterende datasæt og skabe relevante primære data vha. undersøgelser (surveys)
  • vurdere datakvalitet i forhold til validiteten og formålet med dataanalysen
  • foretage datavalidering af datasæt som forberedelse til analyse med fx Excel værktøjer
  • analysere både deskriptiv og inferentiel statistik til at belyse sammenhænge
  • anvende relevante værktøjer til analyse og præsentation af data via Dashboard, Pivot og/eller Power Pivot af fx Nøgletal, Afvigelsesrapporter, KPI’er mv.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'værdiskabende dataanalyse- og formidling', kan du:

  • analysere datasæt med udgangspunkt i analysens formål
  • formidle konklusioner af dataanalyser til relevante interessenter
  • indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om dataanalyse
  • udvikle egen praksis i relation til planlægning og gennemførelse af analyseopgaver

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'værdiskabende dataanalyse- og formidling' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt projekt. Projektet indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

'Værdiskabende dataanalyse- og formidling' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Værdiskabende dataanalyse- og formidling

Startdato: 30-01-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)