Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA)

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Ressourcestyring 301

Tag 'Robotic Process Automation (RPA)' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På dette kursus i RPA (Robotic Process Automation) opnår du en for grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for RPA-software, og dens muligheder og begrænsninger.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Få viden om procesoptimering med RPA til at automatisere arbejdsopgaver

Med RPA-kurset bliver du i stand til at identificere og vurdere processer , der kan automatiseres ved Robotic Process Automation software, til at frigive tid til de mere værdiskabende processer i virksomheden. Samtidig er der fokus på procesoptimering, således at processen efterfølgende kan automatiseres.

Derudover er der fokus på de nye roller og ansvar, der opstår ved implementering af RPA-teknologi, og hvordan transformationen sker i virksomhederne gennem brug af forandringsledelse.

Det lærer du om

Med 'Robotic Process Automation' lærer du om:

  • Muligheder og begrænsninger ved RPA-teknologi
  • Identifikation, vurdering (inkl. business case beregninger) og dokumentation af processer
  • Governance i form af nye roller og ansvar efter implementering af RPA

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'Robotic Process Automation' kan du:

  • Vurdere jeres proceslandskab og foreslå konkrete processer der kan automatieres
  • Skrive et såkaldt 'process design dokument' som dokumenterer processen og fungerer som overlevering til en RPA- udvikler
  • Påtage dig roller i RPA-projekter og efterfølgende drift af automatiserede processer.

Enkeltstående kursus eller hel uddannelse

Du kan tage 'Robotic Process Automation (RPA)' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Kurset 'Robotic Process Automation (RPA)' svarer til faget 'Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) ' fra studieordningen for akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring.

Eksamen og ECTS

'Robotic Process Automation' afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en erhvervscase.

Du får en karakter efter 7-trinsskalen. 

Kurset giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt