Grafisk facilitering

Tag 'grafisk facilitering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

’Grafisk facilitering’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation.

Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk, der giver mening for andre.

Video: Det kan du lære på 'grafisk facilitering'

Målgruppe

’Grafisk facilitering’ er for dig, der, som facilitator, leder eller proceskonsulent ønsker at udvikle dine færdigheder og kompetencer til at visualisere kommunikation og proces.

Det lærer du om

  • Praktisk træning i det visuelle sprog
  • Få kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det grafiske
  • Lære at omsætte ord i tegninger, der giver mening for andre
  • Visualisering af processer og forandringer
  • Understøtte kommunikationsprocesser med symboler og ikoner

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget ’grafisk facilitering’ kan du:

  • vurdere, hvordan kommunikationsprocessen understøttes visuelt
  • anvende forskellige former for visualisering
  • varetage facilitatorrollen i en grafisk proces
  • vide grundlæggende om ikoner, symboler og metaforer i grafisk facilitering

Kombiner faget med procesfacilitering

Faget 'grafisk facilitering' er planlagt således, at du kan kombinere det med faget 'procesfacilitering' (5 ECTS). De to fag kan tages lige efter hinanden. På faget 'procesfacilitering' får du værktøjer til at designe og facilitere møder og andre processer, så de både involverer, skaber resultater og giver mening.

Video: Det siger deltagere, der også har taget procesfacilitering

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har - foruden deres faglige kompetence - også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning og skrive- og tegneredskaber.

 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'grafisk facilitering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’grafisk facilitering’ med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for den grafiske facilitering samt en mundtlig eksamination. Prøven er med intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

’Grafisk facilitering’ giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Grafisk facilitering

Startdato: 13-09-2023

Pris: 5.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)