Strategisk salg og key account management

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Strategisk salg og key account management' er for dig, som ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og salgsledelse.

Du bliver rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Du får kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads (kundeemner). Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Indhold

  • Key account management
  • Relationssalg, projektsalg og netværkssalg
  • Købsadfærd og indkøbsstrategi
  • Forhandling
  • Salgsledelse
  • Salgsstrategi og -planlægning
  • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
  • Customer Relation Management (CRM)
  • Lead Management (styring af emne-generering)

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg og key account management' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Valgfaget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'strategisk salg og key account management' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Er du interesseret i salg, kan du også tjekke salgskurset 'Sales Excellence 360', der giver 10 ECTS-point og bygger på faget 'Strategisk salg og key account management'.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk salg og key account management

Startdato: 07-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00