Strategisk salg og key account management

Tag 'strategisk salg og key account management' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Strategisk salg og key account management' er for dig, som ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og salgsledelse.

Du bliver rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Du får kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads (kundeemner). Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Det lærer du om

 • Key account management
 • Relationssalg, projektsalg og netværkssalg
 • Købsadfærd og indkøbsstrategi
 • Forhandling
 • Salgsledelse
 • Salgsstrategi og -planlægning
 • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
 • Customer Relation Management (CRM)
 • Lead Management (styring af emne-generering)

Det kan du, når du er færdig

 • opstille og følge op på salgsmål, og afdække og analysere værdiskabende forhold for kunden
 • analysere og tilpasse sig en kundes købsadfærd og indkøbsstrategi med udgangspunkt i central teori omkring værdikæden
 • anvende centrale metoder og værktøjer til at inddrage sociale medier og netværk i sin salgsplan
 • anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge en forhandlingssituation
 • vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker inden for strategisksalg, samt
  planlægge eget salg og kundekommunikation på strategisk niveau
 • udarbejde en general salgsplan, såvel som en specifik kundeplane for egne key accounts
 • afdække kundens værdikæde og analysere kundens konkurrencekraft.
 • gennemføre forhandling med fokus på fælles værdiskabelse
 • vælge og anvende relevante redskaber, metoder og teknikker til at identificere og imødekomme
  risici ved salgsplanen, samt håndtere systemer til at lagre og følge op på på kundedialogen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'strategisk salg og key account management' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg og key account management' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Strategisk salg og key account management' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt