Kommunikation i praksis

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

20. august 2024
25. marts 2025

Pris fra

9.510 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kommunikation Og Formidling 585

Med kurset får du en allround introduktion til de kommunikationsdiscipliner, du har brug for i din dagligdag.

Træn dine personlige kommunikationskompetencer og lær at bruge analyse- og planlægningsværktøjer til kommunikationsplanlægning og -eksekvering.

Når du har taget 'kommunikation i praksis', kan du:

 • analysere en kommunikationskontekst og planlægge og gennemføre en kommunikationsindsats på taktisk og operationelt niveau
 • håndtere interpersonel kommunikation med medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter.
 • præcist vurdere, hvor afgørende vellykket kommunikation er for virksomhedens eller organisationens evne til at indfri sine mål, og du kan begrunde dine faglige valg over for din ledelse

Tag 'kommunikation i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Målgruppe

'Kommunikation i praksis' er for dig, der arbejder som informations- eller kommunikationsmedarbejder. Det er også for dig, der arbejder med skriftlig, mundtlig eller digital kommunikation - eller ønsker at komme til det.

Du kan også være projektleder, mellemleder, koordinator eller administrativ medarbejder, så du er involveret i interne eller eksterne kommunikationsprocesser.

Det lærer du om

Personlig kommunikation:

 • Nonverbal kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft
 • Hvordan reagerer hjernen på kommunikation?
 • Mundtlig formidling og præsentationsteknik

Dialogbaseret kommunikation:

 • Positiv psykologi, assertionstræning, samtaleværktøjer
 • Mødekultur og mødeledelse
 • Konflikter og konflikthåndtering

Massekommunikation:

 • Virksomhedskommunikation og organisationsforståelse
 • Budskaber, målgrupper, kanaler
 • Retorik, argumentation og storytelling
 • Skriftlig formidling på offline og online platforme
 • Webkommunikation, usability og sociale medier

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag. Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'kommunikation i praksis' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Kommunikation i praksis' afsluttes med et individuelt projekt, der indebærer en skriftlig rapport og en mundtlig eksamination. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Emnet er valgfrit og må meget gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

'Kommunikation i praksis' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Kommunikation i praksis

Startdato: 20. august 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 22. oktober 2024, 23. oktober 2024

Gå til kurven
Akademiniveau

Kommunikation i praksis

Startdato: 25. marts 2025

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven