Regneark til økonomistyring

Tag 'regneark til økonomistyring' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På faget 'regneark til økonomistyring' lærer du at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer. Du får også styr på, hvordan man løser mindre, statistiske opgaver.

Du bliver ligeledes i stand til opbygge konkrete økonomiske modeller, så du kan tage aktivt del i virksomhedens brug af regneark, når I skal løse økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får således en vifte af kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra uddannelsens obligatoriske fag ’erhvervsøkonomi’ og ’økonomistyring i praksis’ i en praktisk sammenhæng.

Det lærer du om

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "regneark til økonomistyring" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Regneark til økonomistyring' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve. Prøven er med intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Regneark til økonomistyring

Startdato: 30-01-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00