Regneark til økonomistyring

Et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

På faget 'regneark til økonomistyring' lærer du at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer. Du får også styr på, hvordan man løser mindre, statistiske opgaver.

Du bliver ligeledes i stand til opbygge konkrete økonomiske modeller, så du kan tage aktivt del i virksomhedens brug af regneark, når I skal løse økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får således en vifte af kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra uddannelsens obligatoriske fag ’erhvervsøkonomi’ og ’økonomistyring i praksis’ i en praktisk sammenhæng.

Indhold

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis

Eksamen og ECTS

'Regneark til økonomistyring' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. 'Regneark til økonomistyring' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Regneark til økonomistyring' er et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Regneark til økonomistyring

Startdato: 03-09-2020

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)