Transportjura

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

I 'transportjura' dykker vi ned i de fire transportarters forskellige jura.

Du vil komme omkring national transport, CMR, søret, fly- og togjura. Du bliver i stand til at afklare de mest almindelige situationer om ansvarsfordeling og kompensation.

Formålet med 'transportjura' er at du opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen og indsigt i de transportretlige regler om ansvar. Hvilket gør dig i stand til at foretage risikovurderinger. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Retskilder og metode
 • Købeloven og International Løsørekøbelov (CISG)
 • Køber og sælgers retstilling, rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med Incoterms 2010
 • Aftaleindgåelse (Aftaleloven)
 • Dansk rets almindelige erstatningsbetingelser

Udbytte

Når du er færdig med 'transportjura' kan du;

 • foretage en juridisk risikoanalyse for transporten og transportaftalen
 • anvende reglerne om aftaleindgåelse og aftalefortolkning nationalt og internationalt
 • anvende reglerne om principalansvar og ansvar for selvstændig virkende tredjemand
 • vurdere hvilke transportdokumenter, der skal anvendes ved en given transport og vurdere betydningen af indholdet i transportdokumentet i bevismæssig sammenhæng
 • anvende reglerne (CMR-loven, Søloven, og NSAB 2000) om transportansvaret, herunder transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning og ansvarfraskrivelse ved forskellige transportformer - såvel national som internationalt og ved forsinkelse, bortkomst samt skader på godset
 • anvende reglerne om lager- og opbevaringsansvar
 • vurdere behovet for forsikring herunder forskellige typer af forsikring
 • vurdere hvilke regler, der finder anvendelse i forbindelse med indgåelse af transportaftaler, herunder forstå betydningen af NSAB 2000, samt tage stilling til, hvornår NSAB 2000 kan anvendes
 • vurdere transportørens ansvarsfrihedsgrunde samt de bevismæssige betydninger heraf
 • anvende reglerne og foretage erstatningsberegning indenfor transportretten
 • håndtere de regler, der gælder for udleveringsansvar i søret
 • anvende reglerne om beskrivelsesansvar i søret
 • anvende reglerne om fragtførerens undersøgelsespligt i landevejstransport
 • ud fra en dybdegående forståelse af transportrettens indhold, alene eller i samarbejde med andre, håndtere reglerne på en ukendt case eller situation og foretage vurderinger af relevante handlemuligheder
 • analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere transportretlige problemer

Eksamen og ECTS

'Transportjura' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med ekstern censur.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'transportjura' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Transportjura

Startdato: 30-08-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00