Marketingplanlægning og -forhandling

Tag 'marketingplanlægning og -forhandling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

’Marketingplanlægning og -forhandling’ er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for markedsføring.

Du lærer at planlægge, udvikle og implementere markedsføringsplaner. Du får kompetence til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer. Og du bliver klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser.

Det lærer du om

 • Markedsføringsplanlægning og –implementering
 • Forhandlingsteknik, -kommunikation og –proces
 • Kulturparametre, -teori og -analyse
 • Udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner
 • Juridiske forhold

Det kan du, når du er færdig

’Marketingplanlægning og -forhandling’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • udvikle og implementere virksomhedens markedsføringsaktiviteter – nationalt og internationalt
 • forhandle professionelt i salgs- og markedsføringsrelaterede situationer
 • planlægge, håndtere og gennemføre en forhandling og vurdere alle forhandlingsprocessens trin og faser
 • foreslå og udvælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner, kulturanalyser og forhandlingsteknikker
 • forstå og inddrage kulturparametre og tværkulturelle problemstillinger i arbejdet med virksomhedens markedsføring
 • anvende relevante juridiske forhold – fx aftaleret og markedsføringslovgivning

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'marketingplanlægning og -forhandling' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Prøven er med intern censur og du få en karakter efter 7-trinsskalaen.

’Marketingplanlægning og -forhandling' giver til 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato.

Hvis der ikke er nogen tilmeldingsknap, kan du tjekke vores andre salgskurser, eller du kan kontakte Bettina nedenfor.

Marketingplanlægning og -forhandling

Startdato: 05-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

15 uger