Forecastmetoder – behov, teori og praksis i SMV

I projektet undersøges en ny forecast metode til mellem- og langsigtet forecasting af eksponentielt trendede tidsserier. Hvad er behovet for såvel ny som traditionelle forecast-metoder og -kompetencer i erhvervslivet? 

Projektets baggrund og formål

Forecast metoder spiller en afgørende rolle i SMV'ers beslutningsprocesser vedrørende budgetlægning, afsætning, finansiering og investering. Dette projekt søger at forbedre vidensgrundlaget for uddannelser og virksomheder inden for prognoser og forecast metoder. Gennem en kombination af litteraturstudier, analyse af jobannoncer og kvalitative undersøgelser af virksomheders behov, sigter projektet mod at identificere optimale forecast metoder og styrke uddannelsesprogrammerne på området.

Resultater

Forventede resultater inkluderer en afdækning af interesse for prognosekompetencer, udvikling af relevant undervisningsmateriale og evaluering af en nyudviklet forecast metodes relevans og nytteværdi. Slutprodukter omfatter working papers, artikler i branchetidsskrifter samt præsentations- og formidlingsmateriale.

Vidensprodukter

Projektet vil producere working papers, artikler i tidsskrifter såsom "Finansinvest", samt præsentations- og formidlingsmateriale til intern og ekstern kommunikation.

Samarbejde

Projektet ledes af Morten Vibe-Pedersen og involverer samarbejde med SMV'er gennem fokusgrupper og dybdeinterviews samt internt samarbejde på Erhvervsakademi Aarhus og potentielt med andre uddannelsesinstitutioner som Aarhus Universitet.

Projektperiode

1/1 2024 – 31/12 2024

Projektleder:

Morten Vibe-Pedersen

Telefon

7228 6399

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden