Skatteret

Et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Med 'skatteret' får du en grundlæggende viden om direkte skatter og om de primære retskilder.

Vægten i 'skatteret' ligger på lovgivningen indenfor beskatningen af fysiske personer, hvor du får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde og bliver kvalificeret til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer.

Du bliver kvalificeret til at opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold

 • Skatteforvaltningsloven
 • Skattesystemet
 • Subjektiv skattepligt
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Erhvervsbeskatningen

Udbytte

Når du er færdig med 'skatteret' kan du;

 • får viden om retsprincipperne, metode og lovgivningsteknik indenfor dansk indkomstbeskatning
 • kan forstå de primære retskilder
 • får viden om direkte skatter
 • får viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger indenfor indkomstskatteområdet
 • kan anvende og opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende
 • kan vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer
 • kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet selvstændigt
 • kan løse og vurdere grundlæggende skatteretlige problemstillinger samt reflektere over konsekvenserne af disse

Eksamen og ECTS

'Skatteret giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med med en mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt. Der er ekstern censur.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Skatteret' er et fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Skatteret

Startdato: 07-09-2020

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)