Skatteret

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

2. september 2024

Pris fra

7.300 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Skatter Og Afgifter 285

Tag 'skatteret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Vi er på vej ind i en tid, hvor skat ofte danner grundlag for om vi skal foretage en handling eller ej og hvad konsekvenserne af denne handling er.

Skat har indflydelse på mange af vores behov og ønsker fx hvordan vi vurderer vores beslutning om firmatelefon, firmabil, pension, aktieinvestering, huskøb samt for virksomheders opgørelser af lagre og anvendelse af skattemæssige afskrivninger.

I undervisningen udfolder vi, hvordan du optimerer skattebetalingerne samt foretager konsekvensberegning af skattemæssige handlinger. Vi lærer dig at anvende og især at formidle den opnåede viden om skat i en professionel kontekst eller som en naturlig del af en konversation.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i en vekselvirkning mellem teori og praksisnære cases. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper.

Du arbejder med aktuelle analyseopgaver, også gerne fra din egen hverdag, og du får rig mulighed for at sparre med dine medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Det lærer du om

  • indkomstopgørelse og skatteberegning for person og virksomheder
  • pensioner og deres muligheder for skatteoptimering
  • ejendomsværdiskat for ejerbolig og ejendomsavance
  • skattemæssig behandling af Aktie- og kursgevinster
  • virksomheders lageropgørelser og skattemæssige afskrivning
  • virksomhedsskatteordning
  • selskabsbeskatning

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'skatteret' kan du;

  • redegøre for hvilke informationer der er beslutningsrelevante og som minimum er nødvendig for at kunne træffe beslutning i en given handling med skattemæssige konsekvenser
  • foretage analyser af skattemæssige handlinger fx vha. stilladsering og beslutningsstøtteværktøjer som tager udgangspunkt i den aktuelle lovgivning
  • formidle i et forståeligt talesprog hvad konsekvenser er nu og eventuelle vil være i fremtiden af en skattemæssig handling

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "skatteret" som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Skatteret' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Skatteret

Startdato: 2. september 2024

Tidspunkt: 9.00-15.30 7 mødegange

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven
Akademiniveau

Skatteret

Startdato: 2. september 2024

Tidspunkt: Online 7 mødegange 9.00-15.30

Pris: 7.300 kr.

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven