Statistik

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

3. september 2024

Pris fra

6.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Ressourcestyring 321

Tag 'statistik' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'statistik' får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • x2 test (antalstabeller og goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "statistik" som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Statistik' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Du får en karakter efter 7-trinsskalen. 

Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Statistik

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 14 dage med undervisning kl. 17.30-21.00

Pris: 6.500 kr.

Gå til kurven