Statistik

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'statistik' får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Indhold

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • x2 test (antalstabeller og goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse

Eksamen og ECTS

'Statistik' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "statistik" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Statistik

Startdato: 30-08-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00