Statistik

Tag 'statistik' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'statistik' får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Det lærer du om

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • x2 test (antalstabeller og goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "statistik" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Statistik' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve. Prøven er med intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Statistik

Startdato: 05-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00