Styrk din virtuelle præsentation – brænd igennem på skærmen

Tag faget som et enkeltstående kursus (online forløb) - eller som del af en hel akademiuddannelse

Er du også træt af at være lukket inde derhjemme ? Brug chancen til at få helt nye måder at brænde igennem på og motivere andre.

Nedlukning, ledelsesopgaver på distance og online kommunikation stiller store krav til den måde, som vi kommunikerer på. Hvis du skal motivere, lede eller projektlede fra distancen, kræver det nemlig online gennemslagskraft. 

På dette kursus i præsentationsteknik lærer du, hvordan du kan styrke din personlige gennemslagskraft i de arbejdsopgaver, du har online.

Du lærer også, hvordan du kan bruge begreberne fra den positive psykologi til at styrke dit mindset, så du får større personlig gennemslagskraft i de opgaver, du skal formidle. Kurset sætter fokus på:

 • Hvordan håndterer du situationen online?
 • Brænder du igennem med dine budskaber?
 • Når du de arbejdsopgaver, du skal løse?
 • Formår du at skabe motivation i dine arbejdsopgaver?

Vi fokuserer på den vigtige handlekraft. Og du lærer at forstå, hvad der gør, at mennesker og organisationer trives og præsterer optimalt.

Når du har taget kurset, kan du planlægge og gennemføre overbevisende online præsentationer med personlig gennemslagskraft.  

Målgruppe

Kurset i præsentationsteknik er for dig, der vil klædes bedre på til at lave oplæg over skærmen og holde online præsentationer, hvor du brænder igennem. Måske arbejder du med kommunikation eller ledelse til daglig, måske gør du ikke – men de fleste forventes i dag at kunne præsentere for større eller mindre forsamlinger, både online og offline.

Indhold

 • Præsentationsteknikker til din online præsentation
 • Præsentationsopgaven i praksis online
 • Forandringer kræver nye værktøjer
 • Formel kommunikation
 • Nonverbal kommunikation
 • Retorik
 • Stemmen – toneleje, talehastighed
 • Personlig power og hvordan den positive psykologi kan bidrage
 • Fokus på egen trivsel

Udbytte

Når du har taget kurset, kan du:

 • tilpasse et budskab til forskellige online modtagergrupper
 • bruge de visuelle virkemidler, der virker bedst i online præsentationer
 • tilpasse stemmeføring, ordvalg, kropssprog og præsentationsteknikker i forhold til at brænde igennem på en online platform, ligesom du kan håndtere evt. nervøsitet
 • anvende teorier og metoder inden for den positive psykologi, så du kan bruge resultaterne fra den positive psykologi i en arbejdsmæssig kontekst
 • improvisere og håndtere tilhørernes indvendinger under selve præsentationen

Online undervisning - det virker

Undervisningen afvikles online, så vi træner de redskaber, du skal bruge til præsentationer gennem skærmen.

Du får 5 effektive online mødegange. Og du kommer gennem den rette blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – meget gerne med afsæt i de aktuelle udfordringer, du selv oplever i deres dagligdag.

Mette Hald

Mød din underviser

Mette Hald

lektor

Mail: meha@eaaa.dk

Telefon: 7228 6221

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en online eksamination med intern censur. Her gennemfører du en præsentation efter eget ønske og begrunder derefter de metodiske valg, du har taget under forberedelsen og i selve formidlingssituationen. Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage forløbet som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling.

Kurset svarer til faget 'præsentationsteknik', men er tilpasset den online virkelighed, de fleste skal navigere i for tiden.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Styrk din virtuelle præsentation – brænd igennem på skærmen

Startdato: 06-09-2021

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)