Strategisk kommunikation

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

'Strategisk kommunikation’ giver dig sikker grund under fødderne i arbejdet med virksomhedens større kommunikationsopgaver på strategisk niveau.

Du lærer, med udgangspunkt i virksomhedens værdier og kommunikationsstrategi, at analysere og gennemføre kommunikationsløsninger i større skala og bruge de vigtigste grundværktøjer inden for strategisk kommunikation.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i din virksomhed, så du kan bruge din nye viden med det samme direkte ind i din arbejdshverdag.

Vi omsætter de nyeste tendenser inden for virksomhedskommunikation til praktisk anvendelige redskaber, der styrker dig og din virksomhed i kampen om jeres stakeholderes opmærksomhed. Du kommer til at arbejde med målgrupper, brandidentitet og værdier, så du og din virksomhed kan udvikle de helt rigtige strategier for, hvordan I kommer igennem med jeres budskab.

Strategisk kommunikation gav mig et teoretisk fundament og værktøjer til at skærpe kommunikationsstrategien på strategisk, taktisk og operationelt niveau, hvilket har resulteret i synlige og ikke mindst mærkbare resultater for vores content marketing og kommunikationsindsatser.

— Klaus Bach Christensen, Communication Officer, HumanTrust A/S

Indhold

  • Intern og ekstern kommunikation på strategisk og praktisk niveau (og hvordan de hænger sammen)
  • Corporate branding i forhold til kunder, medarbejdere og samfundet, herunder storytelling, krisekommunikation og forandringskommunikation
  • Grundlæggende kommunikationsteori

Udbytte

På faget 'strategisk kommunikation' får du:

  • viden og værktøjer til at analysere, planlægge og gennemføre kommunikation i din virksomhed
  • teorier, modeller og kommunikationsplanlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan vælge den rigtige kommunikationsløsning for virksomheden – med et skarpt blik for virksomhedens overordnede strategier, mål og stakeholdere
  • mulighed for at arbejde teoretisk og praktisk med et konkret kommunikationsprojekt i din virksomhed

Eksamen og ECTS

'Strategisk kommunikation' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk kommunikation' er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk kommunikation

Startdato: 17-09-2020

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)