Moms- og afgiftsret

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

26. august 2024

Pris fra

9.510 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Skatter Og Afgifter 249

Tag 'moms- og afgiftsret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter. Her får du viden om de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Vægten vil blive lagt på lovgivningen indenfor momsområdet, hvor du får viden om momssystemets virkemåde og opnår færdigheder, der gør dig i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed.

Lærebog: Momsvejledningen.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

Moms

 • Momssystemet
 • Selvstændig økonomisk virksomhed (Momspligtige personer)
 • Registreringsregler
 • Momspligtige transaktioner
 • Momsfritagelser
 • Momsgrundlag
 • Regnskabs- og fakturakrav
 • Momsfradrag
 • International handel (import, eksport, leveringssted, listesystemet)
 • Angivelse og betaling

Lønsumsafgift

 • Afgiftspligtige virksomheder
 • Opgørelsen af lønsumsafgiften (metoder)

Punktafgifter

 • Opbygningen af en punktafgiftslov
 • Varemodtagere / Oplagshavere
 • Afgiftsgrundlag

Godtgørelse af energiafgifter

 • Hovedprincipper for godtgørelse af energiafgifter
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Bilagsvirksomhed (Elafgiftsloven)

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'moms- og afgiftsret' kan du;

 • får viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven
 • får viden om visse særlige opgørelsesmetoder indenfor momsområdet
 • kan forstå principper, metoder og lovgivningsteknik indenfor øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter
 • får viden om hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger indenfor momsområdet, herunder især subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.
 • kan anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner
 • kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'moms- og afgiftsret' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt.

'Moms- og afgiftsret' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Moms- og afgiftsret

Startdato: 26. august 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 18. november 2024

Gå til kurven