Økonomistyring i praksis

Tag 'økonomistyring i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring.

Det lærer du om

  • Omsætning af teori til praksis
  • Nøgletal som styringsværktøj (KPI)
  • Budget og budgetkontrol
  • Totalbudgettets bestanddele
  • Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet
  • Intern økonomirapportering
  • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'økonomistyring i praksis', kan du:

  • forstå sammenhængene mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring
  • bruge din nye viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering direkte i dit daglige arbejde.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "økonomistyring i praksis" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Økonomistyring i praksis' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Økonomistyring i praksis

Startdato: 29-01-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00