Økonomistyring i praksis

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring

Få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring.

Indhold

  • Omsætning af teori til praksis
  • Nøgletal som styringsværktøj (KPI)
  • Budget og budgetkontrol
  • Totalbudgettets bestanddele
  • Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet
  • Intern økonomirapportering
  • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering

Dit udbytte

Når du er færdig med 'økonomistyring i praksis', kan du:

  • forstå sammenhængene mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring
  • bruge din nye viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering direkte i dit daglige arbejde.

Eksamen og ECTS

'Økonomistyring i praksis' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er ekstern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

Valgfaget 'økonomistyring i praksis' indgår på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Økonomistyring i praksis

Startdato: 09-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00