Ledige studiepladser på Erhvervsakademi Aarhus

Link til ansøgningsskema finder du i de røde bokse nederst på siden. 

Ledige pladser med studiestart i august 2020

Følgende uddannelser har enkelte ledige studiepladser med studiestart i august 2020. Listen er gældende i perioden 28. juli til 10. august 2020 kl. 12.00.

Engelsksprogede uddannelser

Ledige standby-pladser - kom på venteliste

Ledige standby-pladser i perioden 28. juli til 10. august 2020 kl. 12.00.

At få en standby-plads betyder, at du kommer på venteliste og bliver tilbudt en plads på uddannelsen, hvis andre siger ’nej tak’ til deres plads. Hvis du søger og bliver optaget på en standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til den næstkommende studiestart på uddannelsen. Læs mere om standby-pladser

Engelsksprogede uddannelser

Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen

Du skal opfylde alle adgangskravene til uddannelsen for at søge om optagelse på en ledig studieplads. Se alle adgangskrav og regler her

Alle ansøgere bliver udelukkende vurderet på gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen.

Husk at vedlægge dokumentation, fx eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse. Du skal have al krævet dokumentation klar, når du ansøger. Du skal selv uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. Vi godtager ikke en udskrift fra eksamensdatabasen. En karaktermeddelelse er heller ikke gyldig. Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Ansøgningsfristen er 10. august 2020 kl. 12.00

Søg hurtigst muligt.

Hvis vi har din ansøgning før 10. august kl. 12.00*, opfatter vi den som rettidig. Det betyder, at alle ansøgere vurderes samlet på baggrund af gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen.

Søg her: Udfyld online ansøgningsskema

For at søge en ledig studieplads - eller en ledig standby-plads -  skal du udfylde et online ansøgningsskema.

Vælg ansøgningsskema til den type uddannelse, du ønsker at søge ind på:

Du får svar på din ansøgning senest 17. august 2020.

13. august 2020 opdaterer vi listen med ledige pladser. Herefter vurderer vi ansøgninger efter 'først til mølle'-princippet. Du kan søge om optagelse på ledige studiepladser helt frem til studiestart, eller til holdene er fyldt op.

* Hvis du har en international adgangsgivende eksamen, er ansøgningsfristen til en ledig plads allerede 1. august kl. 12.00.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på telefon 7228 6020 eller e-mail vejledning@eaaa.dk

På uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du se listen med ledige studiepladser i hele landet