Bæredygtig forretningsforståelse

Tag 'bæredygtig forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På dette fag lærer du, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål på en måde, så det er afstemt med jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunden og virksomhedens daglige drift.

Du lærer at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag - og som understøtter forretningens udvikling. 

Du får altså ny viden både om bæredygtighed og om forretningsforståelse, så du kan koble de to ting i arbejdet hjemme i din virksomhed.

Det gælder, uanset hvilken branche du kommer fra. I timerne får du også værdifuld indsigt i andre branchers arbejde med bæredygtighed ved at diskutere med andre studerende.

Det lærer du om

  • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
  • De 17 verdensmål
  • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsforståelse', kan du:

  • bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse

  • kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål

  • formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder

  • deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi.

Da vi hørte, at erhvervsakademiet skulle starte uddannelse i bæredygtig forretningsforståelse, så var vi ikke i tvivl om, at vi skulle have et hold. Det ligger fuldstændig i tråd med Brødrene Dahls bæredygtighedsstrategi.

Jesper Madsen, uddannelseschef hos Brødrene Dahl

Kombinér med kurset 'ledelse af bæredygtig udvikling'

Du kan med fordel tage dette kursus sammen med det beslægtede fag 'ledelse af bæredygtighed'. Tilsammen giver de to kurser en grundig forståelse for de merkantile og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed i en virksomhed. Vi har lagt de to kurser i kalenderen, så du kan tage dem lige efter hinanden.

De to kurser giver hver 5 ECTS-point, og de kan begge bruges som valgfag på en hel akademiuddannelse.

Se datoer og indhold på kurset 'ledelse af bæredygtig udvikling'

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bæredygtig forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Bæredygtig forretningsforståelse' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en erhvervscase. Derefter går du til en mundtlig eksamen, med intern censur. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 12-09-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)