Bæredygtig forretningsforståelse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

12. september 2024
5. marts 2025

Pris fra

5.420 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
International Transport Og Logistik 010

Tag 'bæredygtig forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På dette fag lærer du, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål på en måde, så det er afstemt med jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunden og virksomhedens daglige drift.

Du lærer at udpege, hvor og hvordan din virksomhed kan udvælge helt konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som passer ind i jeres hverdag - og som understøtter forretningens udvikling. 

Du får altså ny viden både om bæredygtighed og om forretningsforståelse, så du kan koble de to ting i arbejdet hjemme i din virksomhed.

Det gælder, uanset hvilken branche du kommer fra. I timerne får du også værdifuld indsigt i andre branchers arbejde med bæredygtighed ved at diskutere med andre studerende.

Det lærer du om

  • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
  • De 17 verdensmål
  • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsforståelse', kan du:

  • bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse

  • kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål

  • formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder

  • deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Kombinér med kurset 'ledelse af bæredygtig udvikling'

Du kan med fordel tage dette kursus sammen med det beslægtede fag 'ledelse af bæredygtighed'. Tilsammen giver de to kurser en grundig forståelse for de merkantile og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed i en virksomhed. Vi har lagt de to kurser i kalenderen, så du kan tage dem lige efter hinanden.

De to kurser giver hver 5 ECTS-point, og de kan begge bruges som valgfag på en hel akademiuddannelse.

Se datoer og indhold på kurset 'ledelse af bæredygtig udvikling'

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bæredygtig forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en erhvervscase og en mundtlig eksamen.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Bæredygtig forretningsforståelse' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Akademiniveau

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 12. september 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 5.420 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 7. november 2024, 8. november 2024

Gå til kurven
Akademiniveau

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 5. marts 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 6.020 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven