Service

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

3. oktober 2024

Pris fra

5.420 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Salg Og Markedsføring 336

Tag 'service' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Service er ikke noget, alle kan. De bedste servicemedarbejdere ved godt, at de hele tiden skal udvikle sig, afprøve nye værktøjer og træne i hverdagen.

Kurset i 'service' er derfor et oplagt valg for dig, som gerne vil blive bedre og samtidig have papir på, at du kan dit håndværk. Kurset er relevant for dig der arbejder med service eller reklamation fx som servicemedarbejder.

På kurset opnår du en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder/borgere.

Derved opnår du bedre serviceresultater.

Med kurset i 'service' får du også en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med at planlægge, gennemføre og følge op på god service, samt forståelse for vigtigheden af at arbejde med serviceholdninger og arbejde med egen rolle som servicegiver og deltager i et serviceteam.

Målgruppe

Mange store og små virksomheder har taget kurset i 'service', fordi det giver bedre service- og salgsresultater, mere tilfredse kunder og fremgang på bundlinjen.

Kursisterne kommer fx fra Pilgrim, Golfexperten, Novasol, Begravelse Danmark, den grønne brannche GLS-a, Berendsen, FlexDanmark og Regionshospital Holstebro.

Fagforeninger som 3F og HK har også taget faget, så de bruger servicefagets redskaber til at blive endnu bedre til at fastholde medlemmer.

'Service' er oplagt for:

 • medarbejdere, der til daglig har kontakt med enten kunder eller borgere
 • medarbejdere, som samtidig mangler redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden samt at få defineret, hvad service er på deres arbejde og forståelse for værdien af god service.

Det lærer du om

 • Servicebegrebet – hvad er god service?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Servicedesign
 • Planlægning og målsætning
 • Kommunikationsværktøjer og modeller
 • Personprofiler (du får udarbejdet en gratis personprofil som en del af faget)
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Reklamationsbehandling og modeller

Det kan du, når du er færdig

Du får indsigt i:

 • praksis, teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber der er vigtige i servicearbejdet
 • praksis omkring, hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke servicen
 • hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i servicearbejdet
 • egne styrker og svagheder i servicesammenhæng ud fra personprofilanalyse
 • service individuelt og i teams
 • hvordan servicemedarbejderen håndterer reklamationer
 • service som en del af implementeringen af virksomhedens værdier, hvor værdierne omsættes til handling
 • centrale metoder og modeller inden for service og serviceholdninger

DISC-personprofil

Som en del af kurset får du udarbejdet en DISC-personprofil. Med DiSC-personprofilen opnår du en større indsigt i og øget bevidsthed om egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer. Det skaber bedre grundlag for at forstå og kommunikere med andre.

DiSC-personprofilen er et solidt redskab til blandt andet personlig udvikling, rekruttering og karriereudvikling, som er anerkendt både i Danmark og internationalt.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'service' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase.

Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

'Service' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Service

Startdato: 3. oktober 2024

Tidspunkt: 9.00 - 15.30 - 4 mødegange

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven