Service

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med 'service' er at give dig en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder/borgere.

Derved opnår du bedre serviceresultater.

Med 'service' får du også en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med at planlægge, gennemføre og følge op på god service, samt forståelse for vigtigheden af at arbejde med serviceholdninger og arbejde med egen rolle som servicegiver og deltager i et serviceteam.

Målgruppe

'Service' er for:

 • medarbejdere, der til daglig har kontakt med enten kunder eller borgere
 • medarbejdere, som samtidig mangler redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden samt at få defineret, hvad service er på deres arbejde og forståelse for værdien af god service.

Indhold

 • Servicebegrebet – hvad er god service?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Servicedesign
 • Planlægning og målsætning
 • Kommunikationsværktøjer og modeller
 • Personprofiler
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Reklamationsbehandling og modeller

Dit udbytte

Du får indsigt i:

 • udviklingsbaseret viden om centrale metoder og modeller inden for service og serviceholdninger
 • praksis, teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber der er vigtige i servicearbejdet
 • praksis omkring, hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke servicen
 • hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i servicearbejdet
 • egne styrker og svagheder i servicesammenhæng ud fra personprofilanalyse
 • service individuelt og i teams
 • hvordan servicemedarbejderen håndterer reklamationer
 • service som en del af implementeringen af virksomhedens værdier, hvor værdierne omsættes til handling

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Service' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'service' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Service

Startdato: 22-09-2021

Pris: 5.700 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)