Service

Tag 'service' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Service er ikke noget, alle kan. De bedste servicemedarbejdere ved godt, at de hele tiden skal udvikle sig, afprøve nye værktøjer og træne i hverdagen.

Kurset i 'service' er derfor et oplagt valg for dig, som gerne vil blive bedre og samtidig have papir på, at du kan dit håndværk.

På kurset opnår du en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder/borgere.

Derved opnår du bedre serviceresultater.

Med kurset i 'service' får du også en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med at planlægge, gennemføre og følge op på god service, samt forståelse for vigtigheden af at arbejde med serviceholdninger og arbejde med egen rolle som servicegiver og deltager i et serviceteam.

Målgruppe

Mange store og små virksomheder har taget kurset i 'service', fordi det giver bedre service- og salgsresultater, mere tilfredse kunder og fremgang på bundlinjen.

Kursisterne kommer fx fra Pilgrim, Golfexperten, Novasol, Begravelse Danmark, den grønne brannche GLS-a, Berendsen, FlexDanmark og Regionshospital Holstebro.

Fagforeninger som 3F og HK har også taget faget, så de bruger servicefagets redskaber til at blive endnu bedre til at fastholde medlemmer.

'Service' er oplagt for:

 • medarbejdere, der til daglig har kontakt med enten kunder eller borgere
 • medarbejdere, som samtidig mangler redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden samt at få defineret, hvad service er på deres arbejde og forståelse for værdien af god service.

Selvom jeg har haft mange andre træninger i service og salg, var dette fag SÅ meget en øjenåbner, fordi det handlede om servicerådgivning, inspiration og kommunikation til forskellige mennesketyper. Efter kurset har vi haft en stigning på 40 kr. på det gennemsnitlige salg i butikkerne. Ikke som anmassende salg, men fordi vi giver inspiration og hjælp, der opleves som personligt nærvær.

Christina Sjøgren, distriktschef, Pilgrim

Det lærer du om

 • Servicebegrebet – hvad er god service?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Servicedesign
 • Planlægning og målsætning
 • Kommunikationsværktøjer og modeller
 • Personprofiler (du får udarbejdet en gratis personprofil som en del af faget)
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Reklamationsbehandling og modeller

Det kan du, når du er færdig

Du får indsigt i:

 • praksis, teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber der er vigtige i servicearbejdet
 • praksis omkring, hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke servicen
 • hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i servicearbejdet
 • egne styrker og svagheder i servicesammenhæng ud fra personprofilanalyse
 • service individuelt og i teams
 • hvordan servicemedarbejderen håndterer reklamationer
 • service som en del af implementeringen af virksomhedens værdier, hvor værdierne omsættes til handling
 • centrale metoder og modeller inden for service og serviceholdninger

Vores udbytte af uddannelsen er bl.a., at medarbejderne hver dag bruger uddannelsen og værktøjerne i deres samtaler med kunderne. Vi har fået en fælles ramme for service, hvilket gør, at vi får positiv feedback på kundeoplevelser, og at medarbejderne tænker serviceforbedringer ind som en naturlig del af deres hverdag. Uddannelsen har givet os fundamentet til at fortsætte afdelingens serviceudvikling, og vi vil derfor anbefale uddannelsen til virksomheder og afdelinger med kundekontakt som ønsker at øge kundeoplevelsen.

Kirsten Strøm Tsatiris, kundeservicechef hos FlexDanmark

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'service' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Service' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato.

Hvis der ikke er nogen tilmeldingsknap, kan du tjekke vores andre salgskurser, eller du kan kontakte Bettina nedenfor.

Service

Startdato: 05-09-2022

Pris: 6.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)