Strategisk indkøb

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'strategisk indkøb' får du en faglig specialisering indenfor indkøb, set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Organisatorisk placering
 • Indkøbsstrategier
 • Leverandørvalg
 • Miljø og kvalitet
 • Kontraktforhold / aftaleforhold
 • Forhandling

Udbytte

Når du er færdig med 'strategisk indkøb' kan du;

 • udarbejde indkøbsstrategier med udgangspunkt i differentieret indkøb
 • analysere leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi under anvendelse af Kraljic-modellen og ABC-analyser for varer og leverandører
 • udforme en leverandørkontrakt
 • gennemføre en forhandling
 • forholde dig kritisk til anvendte analysemetoder - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori i forbindelse med projekter
 • perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder
 • analysere og vurdere virksomhedens indkøbssituation og komme med strategiske og taktiske tiltag på indkøbsområdet

Eksamen og ECTS

'Strategisk indkøb' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. Projektopgaven skal styrke dig i reflektion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'strategisk indkøb' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk indkøb

Startdato: 09-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften