Erhvervsøkonomi

Tag 'erhvervsøkonomi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget 'erhvervsøkonomi' giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning.

God økonomi er grundlaget for en sund forretning. Men skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du brug for at kende til alle virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen.

Det lærer du om

  • Introduktion til Excel og matematik
  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Investering og finansiering
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'erhvervsøkonomi' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Erhvervsøkonomi' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Erhvervsøkonomi

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00