Branding i praksis

Tag 'branding i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På dette kursus lærer du, hvordan virksomheden kan opbygge en brandingstrategi.

Fremtidens vinderbrands har en historie at fortælle, et budskab at formidle og en holdning at prædike. Brands skal ikke længere ”sælges”. De skal kommunikere og gå i dialog med forbrugeren.

Brands skal menneskeliggøres, have autenticitet og personlighed.

Vi sætter fokus på en række brandingstrategier, og vi undersøger, hvordan du sætter en brandingstrategi i sving i praksis.

Du lærer, hvordan du opbygger en strategi eller udvikler en kampagne. Du bliver klædt på til at komme godt fra start, så du bliver en mere værdifuld sparringspartner for din virksomhed og en bedre indkøber hos bureauet.

En af brandingstrategierne, vi arbejder med,  er brugen af brandkarakterer. Eksempler på kendte brandkarakterer er fx den talende østers hos Oyster, Matilde-pigen fra kakaomælken eller Hello Kitty-katten. Du får indsigt i teorien bag brugen af karakterer og de delelementer, der udgør din fremtidige succes.

4 ting, som du kan efter kun 4 dage

 • Forstå og arbejde professionelt med branding - og ikke bare ud fra mavefornemmelse
 • Lave en brandingstrategi, der passer til jer
 • Lave en kampagne, der matcher jeres brandingstrategi
 • Vurdere, om en brandkarakter/maskot er det rigtige match til jeres brandværdier

Det lærer du om

 • Branding og brandingstrategier
 • Brandingværdier samt oversættelse til en karaktertype (fx en maskot)
 • Betydning af storytelling og effekter
 • Strategi med brug af brandkarakter
 • Karakterbrandingens rolle i en SoMe-/markedsføringsplan
 • Branding og markedsføringsstrategi – sammenhæng og samspil

Det kan du, når du er færdig

Med faget 'branding i praksis' får du:

 • en bred forståelse af både praksis og de vigtigste teorier inden for branding og brandingstrategi
 • værktøjer til at designe en karakter, og til at koble den til jeres brandværdier
 • redskaber til at lave en strategi og en kampagne, der bygger på brandkarakterer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'branding i praksis'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i kommunikation og formidling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du kan afslutte 'branding i praksis' med en eksamen. Du går til en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et praktisk produkt, du har lavet. Der er intern censur, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt