Salgsledelse

Tag 'salgsledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

’Salgsledelse’ giver dig en grundlæggende viden og indsigt i organisering og ledelse af salget i virksomheden, som du kan bruge i praksis i din virksomhed. 

Med kurset bliver du rustet til professionelt at tage del i ledelsen af planlægningen og udførelsen af virksomhedens salgsstrategi, salgsbudgetter og salgsprocesser.

Du får en forståelse for de ledelsesmæssige krav og forventninger som sælgere, andre afdelinger og øvrige interessenter stiller til salget og til salgslederens opgaver og roller.

Du bliver også bevidst om din egen rolle som salgsleder og din ledelsesstil. Her får du konkrete værktøjer og principper til, hvordan du kan motivere, fastholde, træne og udvikle den enkelte medarbejder.

Det lærer du om

 • Salgsledelse og salgslederens ledelsesstil
 • Salgslederens rolle og opgaver
 • Salgets planlægning, opstilling af KPI’er og opfølgning
 • Markedspotentiale og strategi

Det kan du, når du er færdig

’Salgsledelse’, er for dig, der ønsker viden og kompetencer til at:

 • Varetage et salgsledelsesansvar i praksis og udvikle egen praksis samt reflektere over egen rolle som
  salgsleder
 • Deltage aktivt i et internt tværorganisatorisk samarbejde om at realisere organisationens mål,
  herunder planlægge og varetage ledelse af udarbejdelsen og eksekveringen af virksomhedens
  salgsstrategi med tilhørende salgsprocesser
 • Vurdere og anvende forskellige metoder til salgsopfølgnings- og målstyringssamtaler med såvel
  egne sælgere som mellemhandlere
 • Anvende centrale metoder til motivation og udvikling af salgsorganisationen samt ledelse af
  salgsmøder

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'salgsledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

'Salgsledelse' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. ’Salgsledelse’ giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt