Operationelt indkøb

Tag 'operationelt indkøb' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du en faglig specialisering indenfor indkøb, og en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden.

Du får forståelse for indkøbets relation til virksomhedens andre fagområder, og du lærer om samarbejdet med eksterne partnere – både nationalt og internationalt.

Det lærer du om

 • Indkøbets opgaver
 • Indkøbsmængder - indkøbsimpulser
 • Forespørgsel
 • Tilbud, købeloven og CISG samt Imcoterms
 • Valg af leverandør
 • Styring af leverandør, herunder reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure
 • Finansiering af køb
 • Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi
 • Indkøb fra 3. lande

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'operationelt indkøb' kan du;

 • foretage en faglig behandling indkøb fra behovserkendelse til levering
 • forholde dig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartnere
 • vurdere og behandle modtagne tilbud
 • gennemføre et indkøb
 • kunne forholde dig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'operationelt indkøb' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med 4 timers skriftlig prøve. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Operationelt indkøb' giver 10 ECTS point. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Operationelt indkøb

Startdato: 05-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00