Erhvervsret

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Med faget opnår du kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø.

Indhold

  • Retskilder, domstolssystemet og procesret
  • Aftaleret
  • Køberet: nationalt og internationalt
  • E-handel
  • Markedsførings- og konkurrenceret
  • Erstatning og forsikring
  • Ansættelsesret
  • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
  • Insolvensret
  • Virksomhedsformer og hæftelse

Eksamen og ECTS

'Erhvervsret' giver 10 ECTS point.

Faget afsluttes med med en 4 timers skriftlig prøve, på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission. Der er ekstern censur.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Erhvervsret' er et fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Erhvervsret

Startdato: 10-09-2020

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)