Erhvervsret

Tag 'erhvervsret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget opnår du kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø.

Det lærer du om

  • Retskilder, domstolssystemet og procesret
  • Aftaleret
  • Køberet: nationalt og internationalt
  • E-handel
  • Markedsførings- og konkurrenceret
  • Erstatning og forsikring
  • Ansættelsesret
  • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
  • Insolvensret
  • Virksomhedsformer og hæftelse

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'erhvervsret' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Kurset afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en erhvervscase. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Erhvervsret' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt