Inddrivelsesret

Et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Faget giver dig en overordnet forståelse for fogedordningen i Danmark, herunder forståelse for forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Faget giver dig endvidere en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige. Desuden får du overblik over samt en forståelse for restanceforebyggende arbejde.

Indhold

  • Fogedordningen
  • Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse
  • Udlægsforretningens afslutning og opfølgning
  • Modregning og indtrædelse
  • Afdragsordninger, lønindeholdelse og betalingsevneberegning
  • Klagebehandling
  • Henstand og eftergivelse
  • Forældelse
  • Restanceforebyggende arbejde

Eksamen og ECTS

'Inddrivelsesret' giver 10 ECTS point.

Faget afsluttes med med en mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt . Der er ekstern censur.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Inddrivelsesret' er et fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifte, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt