Inddrivelsesret

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Skatter Og Afgifter 228

Tag 'inddrivelsesret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget giver dig en overordnet forståelse for fogedordningen i Danmark, herunder forståelse for forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Faget giver dig endvidere en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige. Desuden får du overblik over samt en forståelse for restanceforebyggende arbejde.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Fogedordningen
  • Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse
  • Udlægsforretningens afslutning og opfølgning
  • Modregning og indtrædelse
  • Afdragsordninger, lønindeholdelse og betalingsevneberegning
  • Klagebehandling
  • Henstand og eftergivelse
  • Forældelse
  • Restanceforebyggende arbejde

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "inddrivelsesret" som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalen.

'Inddrivelsesret' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt