Inddrivelsesret

Tag 'inddrivelsesret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget giver dig en overordnet forståelse for fogedordningen i Danmark, herunder forståelse for forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Faget giver dig endvidere en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige. Desuden får du overblik over samt en forståelse for restanceforebyggende arbejde.

Det lærer du om

  • Fogedordningen
  • Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse
  • Udlægsforretningens afslutning og opfølgning
  • Modregning og indtrædelse
  • Afdragsordninger, lønindeholdelse og betalingsevneberegning
  • Klagebehandling
  • Henstand og eftergivelse
  • Forældelse
  • Restanceforebyggende arbejde

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "inddrivelsesret" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen.

'Inddrivelsesret' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Inddrivelsesret

Startdato: 16-01-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)