Laboratorie Studerende Proever Undervisning 0070

RETOX-PRO: Removal of mycotoxins by legume fermentation

Er det muligt at producere fødevarer, hvor man ikke skal bekymre sig om indholdet af mykotoxiner?

Projektets baggrund og formål

Hvis man spiser fødevarer indeholdende mykotoxiner, kan det medføre forgiftningssymptomer og langtidseffekterne er blandt andet kræft og påvirkning af ens immunsystem.

Skimmelsvampe producerer mykotoxiner, og det er estimeret, at op mod 25 % af alle afgrøder, er kontamineret med mykotoxiner. Mekanismen som udløser produktion af mykotoxiner er ikke kendt i detaljer, men høj fugtighed er, af de fleste, accepteret som en vigtig parameter, som forøger risikoen for mykotoxiner i afgrøder. Desuden viser forskningen, at tørke også kan være en faktor, der får skimmelsvampe til at producere mykotoxiner.

Alt i alt vil den formodentlige klimaforandring vi står overfor, ikke umiddelbart reducerer mykotoxindholdet i afgrøder i fremtiden, hvilket kan medføre store økonomiske konsekvenser.

Resultater

Resultatet med RETOX-PRO-projektet skal bidrage til at reducere eller fjerne mykotoxiner fra afgrøder gennem fermentering. Som model-system bruges hestebønner, da genomet er sekventeret og der er stor viden vedrørende genetisk variation mellem hestebønnelinjer/sorter.

Desuden har projektet et stort bibliotek af mikrober til fermentering til rådighed. Spørgsmålet er så, hvilken sammensætning af hestebønnelinjer og mikrober, der nedbryder mykotoxiner bedst.

Samarbejde

Partnere i projektet er 3 universiteter (Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet), samt virksomhederne Ferm Food, FOSS, House of Originals – Original Chia og Erhvervsakademi Aarhus. Stig U. Andersen fra Aarhus Universitet er PI på projektet.

Projektet er støttet af Plant2Food, som støtter projekter, hvor der er samarbejder mellem videns institutioner og virksomheder. Konceptet er åben forskning, hvor alt viden og data skal være hvermandseje og skal kunne bruges af alle.

Vidensprodukter

Den viden, som bliver genereret i projektet, vil blive publiceret i peer review artikler og data vil blive præsenteret på relevante konferencer. Der kommer en LinkedIn projekt-profil, hvor man kan følge projektet.

Projektperiode

1. maj 2024 til 30. april 2027

Projektleder:

Svend Secher Dam

Telefon

7228 6486

Stilling

lektor