Virksomhedens investering og finansiering

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 929

Tag 'virksomhedens investering og finansiering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'virksomhedens investering og finansiering' lærer du at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Derudover får du kompetencer til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Pris-afsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'virksomhedens investering og finansiering' kan du;

 • anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
 • optimere pris, mængde og indtjening ud fra forskellige forudsætninger, herunder for en vare på et marked, en vare på flere markeder med prisdiskrimination og kontrakter
 • analysere en virksomheds årsrapport samt gennemføre en fuld regnskabsanalyse, herunder udregne nøgletal inden for rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet
 • udarbejde budgetter for en virksomhed, herunder resultat-, likviditets- og balancebudget samt sikre fornøden kontrol og afstemning
 • opstille investeringskalkuler og beregne kapitalværdi, intern rente og payback samt gennemføre følsomhedsnanalyser på paramtre som scrapværdi, investeringssum, nettobetalinger m.v.
 • redegøre for forskellige finansieringsformer, som annuitets-, serie og stående lån, udlandslån, kassekreditter og leverandørkreditter, beregne effektive renter på alle låneformer samt kommentere omkring optimal finansieringsform
 • anvende ovenstående teorier i praksis gennem udarbejdelse af et projekt i faget.
 • anvende erhvervsøkonomiske teorier og modeller i praksis i en finansiel virksomhed
 • analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger og ud fra teorien træffe ledelsesmæssige og beslutninger
 • gennemføre beregninger og analyser og anvende disse som grundlag for at kunne rådgive kunder i praksis i en finansiel virksomhed
 • anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'virksomhedens investering og finansiering' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Virksomhedens investering og finansiering' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Faget giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt