Virksomhedens investering og finansiering

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'virksomhedens investering og finansiering' lærer du at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Derudover får du kompetencer til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger.

Indhold

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Pris-afsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering

Udbytte

Når du er færdig med 'virksomhedens investering og finansiering' kan du;

 • anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
 • optimere pris, mængde og indtjening ud fra forskellige forudsætninger, herunder for en vare på et marked, en vare på flere markeder med prisdiskrimination og kontrakter
 • analysere en virksomheds årsrapport samt gennemføre en fuld regnskabsanalyse, herunder udregne nøgletal inden for rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet
 • udarbejde budgetter for en virksomhed, herunder resultat-, likviditets- og balancebudget samt sikre fornøden kontrol og afstemning
 • opstille investeringskalkuler og beregne kapitalværdi, intern rente og payback samt gennemføre følsomhedsnanalyser på paramtre som scrapværdi, investeringssum, nettobetalinger m.v.
 • redegøre for forskellige finansieringsformer, som annuitets-, serie og stående lån, udlandslån, kassekreditter og leverandørkreditter, beregne effektive renter på alle låneformer samt kommentere omkring optimal finansieringsform
 • anvende ovenstående teorier i praksis gennem udarbejdelse af et projekt i faget.
 • anvende erhvervsøkonomiske teorier og modeller i praksis i en finansiel virksomhed
 • analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger og ud fra teorien træffe ledelsesmæssige og beslutninger
 • gennemføre beregninger og analyser og anvende disse som grundlag for at kunne rådgive kunder i praksis i en finansiel virksomhed
 • anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis

Eksamen og ECTS

'Virksomhedens investering og finansiering' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Virksomhedens investering og finansiering' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt