Bolig II

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'bolig II' lærer du at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning af områder som byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb og tvangsauktion.

Du lærer desuden at analysere behovet for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger samt vejlede i virkemåden af disse og beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold

  • Nybyggeri af ejerboliger og salg af projekter, entrepriseformer og entrepriseaftaler
  • Garantier i forbindelse med fast ejendom
  • Særlige ejendomskategorier
  • Tvangsauktion mv. over fast ejendom
  • Forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Lejelovgivning med lejeloven og boligreguleringsloven

Eksamen og ECTS

'Bolig II' giver 5 ECTS point.

'Bolig II' er ikke en del af den nuværende studieordning. Den endelig beskrivelse kommer i den reviderede studieordning for akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som forventes at komme primo februar 2019.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "bolig II" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt