Bolig II

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'bolig II' lærer du at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning af områder som byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb og tvangsauktion.

Du lærer desuden at analysere behovet for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger samt vejlede i virkemåden af disse og beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold

  • Nybyggeri af ejerboliger og salg af projekter, entrepriseformer og entrepriseaftaler
  • Garantier i forbindelse med fast ejendom
  • Særlige ejendomskategorier
  • Tvangsauktion mv. over fast ejendom
  • Forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Lejelovgivning med lejeloven og boligreguleringsloven

Eksamen og ECTS

'Bolig II' giver 5 ECTS point.

'Bolig II' er ikke en del af den nuværende studieordning. Den endelig beskrivelse kommer i den reviderede studieordning for akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som forventes at komme primo februar 2019.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bolig II' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Bolig II

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.