Bolig II

Tag 'bolig II' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'bolig II' lærer du at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning af områder som byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb og tvangsauktion.

Du lærer desuden at analysere behovet for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger samt vejlede i virkemåden af disse og beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Det lærer du om

  • Nybyggeri af ejerboliger og salg af projekter, entrepriseformer og entrepriseaftaler
  • Garantier i forbindelse med fast ejendom
  • Særlige ejendomskategorier
  • Tvangsauktion mv. over fast ejendom
  • Forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Lejelovgivning med lejeloven og boligreguleringsloven

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolig II' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolig II' med en Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt kort
gruppeprojekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Bolig II' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Bolig II

Startdato: August 2023

Pris: 4.455 kr.

Tidspunkt: Dag/aften