Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 1719

Tag 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Samfundsøkonomi i ejendomshandel' bliver du i stand til, at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikro- og makroniveau med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel.

Du lærer om prisdannelse på boligmarkedet, markedsformer og disses effektivitet, samfundsøkonomiske målsætninger, konjunkturpolitiske tiltag, rentedannelse og obligationsmarkedet i Danmark.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Udbud- og efterspørgselsmodeller, prisdannelse, demografiske forhold og forskellige markedsformer, elasticiteter, samt udefrakommende påvirkninger på prisdannelsen (eksternaliteter)
 • Centrale makroøkonomiske målsætninger og begreber, EU’s indflydelse på danske økonomi, samt centrale økonomiske modeller
 • ECB/EU’s påvirkning på fastsættelsen af den danske rente, nationalbankens målsætninger og politikker, forskellige rentetyper, risici og valutakursregimer
 • Obligationsmarkedet i relation til finansiering af fast ejendom – herunder de forskellige lånetyper

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Samfundsøkonomi i ejendomshandel', kan du:

 • Analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt ud fra modeller om udbud- og efterspørgsel af forskellige påvirkninger
 • Anvende og vurdere effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien (BNP og ledighed) ved hjælp af en makromodel
 • Udarbejde og formidle aktuelle og konkrete rentestrukturkurver til samarbejdspartnere og kunder
 • Vurdere aktuelle samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet
 • Indgå i tværfagligt samarbejde om praksisnære udviklingsorienterede samfundsøkonomiske situationer på boligmarkedet
 • Håndtere komplekse problemstillinger vedrørende konsekvenser for boligprisdannelsen af økonomiske forandringer og politiske tiltag
 • Identificere og udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis inden for den samfundsøkonomiske udvikling relateret til boligmarkedet og ejendomshandel

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' med en 2 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Samfundsøkonomi i ejendomshandel' giver 5 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt