Ejendomsinvestering og finansiering

Tag 'ejendomsinvestering og finansiering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Ejendomsinvestering og finansiering' får du som ejendomsadministrator opdateret dine faglige kompetencer.

Her får du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter og lign., praktiske og direkte anvendelige kompetencer som du kan anvende i dit daglige virke. Efter deltagelse i faget kan du selvstændigt varetage værdiansættelse af ikke komplekse ejendomme med henblik på investering samt finansiering heraf. I forbindelse med undervisningen vil du blive undervist i konkrete og relevante værdiansættelsesmodeller og finansieringsberegninger.

Faget er tilrettelagt som en blanding traditionel holdundervisning og e-læring. Fordelingen af traditionel holdundervisning og e-læring er ca. 50 % til hver. Det vil fortrinsvis være finansieringsdelen af faget der er e-læring. Gode excel-egenskaber er en forudsætning for deltagelse i faget.

Det lærer du om

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Generel investerings- og finansieringsteori
 • Værdiansættelse og simulering af ikke komplekse ejendomme vha. afkastmodellen og DCF-modellen med henblik på ejendomsinvestering
 • Introduktion til og anvendelse af det danske realkreditsystem
 • Finansieringsberegninger af ikke komplekse ejendomme med udgangspunkt i det danske realkreditsystem

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'ejendomsinvestering og finansiering' kan du;

 • foretage værdiansættelse af ikke komplekse ejendomme med henblik på ejendomsinvestering.
 • foretage risikosimuleringer og afkastmåling af værdiansættelse af ejendomsinvesteringer
 • foretage beregning af belåning af ejendomsinvesteringer med udgangspunkt i det danske realkreditsystem
 • foretage beregning konverteringsberegninger med udgangspunkt i det danske realkreditsystem
 • forstå markedsrentens påvirkning af ejendomsinvesteringer
 • forstå markedsrentens påvirkning af obligationskurser og mulighederne heri

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ejendomsinvestering og finansiering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Ejendomsinvestering og finansiering' afsluttes med en 3 timers individuel skriftlig eksamen. Der er intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt