Ejendomsinvestering og finansiering

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'Ejendomsinvestering og finansiering' får du som ejendomsadministrator opdateret dine faglige kompetencer.

Her får du som ejendomsadministrator, ejendomsforvalter og lign., praktiske og direkte anvendelige kompetencer som du kan anvende i dit daglige virke. Efter deltagelse i faget kan du selvstændigt varetage værdiansættelse af ikke komplekse ejendomme med henblik på investering samt finansiering heraf. I forbindelse med undervisningen vil du blive undervist i konkrete og relevante værdiansættelsesmodeller og finansieringsberegninger.

Faget er tilrettelagt som en blanding traditionel holdundervisning og e-læring. Fordelingen af traditionel holdundervisning og e-læring er ca. 50 % til hver. Det vil fortrinsvis være finansieringsdelen af faget der er e-læring. Gode excel-egenskaber er en forudsætning for deltagelse i faget.

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Generel investerings- og finansieringsteori
 • Værdiansættelse og simulering af ikke komplekse ejendomme vha. afkastmodellen og DCF-modellen med henblik på ejendomsinvestering
 • Introduktion til og anvendelse af det danske realkreditsystem
 • Finansieringsberegninger af ikke komplekse ejendomme med udgangspunkt i det danske realkreditsystem

Udbytte

Når du er færdig med 'ejendomsinvestering og finansiering' kan du;

 • foretage værdiansættelse af ikke komplekse ejendomme med henblik på ejendomsinvestering.
 • foretage risikosimuleringer og afkastmåling af værdiansættelse af ejendomsinvesteringer
 • foretage beregning af belåning af ejendomsinvesteringer med udgangspunkt i det danske realkreditsystem
 • foretage beregning konverteringsberegninger med udgangspunkt i det danske realkreditsystem
 • forstå markedsrentens påvirkning af ejendomsinvesteringer
 • forstå markedsrentens påvirkning af obligationskurser og mulighederne heri

Eksamen og ECTS

'Ejendomsinvestering og finansiering' afsluttes med en 3 timers individuel skriftlig eksamen. Der er intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen.

'Ejendomsinvestering og finansiering' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Ejendomsinvestering og finansiering' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Ejendomsinvestering og finansiering

Startdato: 15-09-2020

Pris: 4.455 kr.

Download mødeplan (pdf)