Guide: Sådan bliver man ejendomsmægler

Ønsker du at arbejde som ejendomsmægler? Så læs med i den her guide, hvor du får et overblik over dine 4 muligheder og hvor lang tid, det tager.

Guiden viser dine muligheder for at blive ejendomsmægler, uanset om du skal i gang med en uddannelse, eller du allerede har et job og ønsker et karriereskifte til ejendomsmægler.

Guiden vil gennemgå, hvordan du kan blive ejendomsmægler, fx ved at bygge oven på din nuværende uddannelse eller erhvervserfaring.

Indhold

Krav til at blive ejendomsmægler

Uddannelse til ejendomsmægler

Optagelse i ejendomsmæglerregister

Tips til at læse en efteruddannelse

Vil du være erhvervsmægler?

Snak med karrierevejleder

Hvad kræver det at blive ejendomsmægler?

Først og fremmest skal du vide, at ejendomsmægler ikke er en uddannelse, men nærmere bestemt en jobtitel eller jobfunktion.

Der findes derfor ikke én bestemt uddannelse, der kvalificerer dig til at blive ejendomsmægler. Du bliver ejendomsmægler gennem en kombination af flere ting.

For at blive ejendomsmægler skal du opfylde alle disse 3 ting: 

 • Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring fra en boligmægler
 • Du skal have opfyldt uddannelseskravet ved at have gennemført relevant uddannelse
 • Du skal optages i ejendomsmæglerregisteret

For at komme ind på én af de relevante uddannelser, der er med til at gøre dig til ejendomsmægler, skal du have gennemført en ungdomsuddannelse - enten i form af en EUD (faglært uddannelse) eller en gymnasieuddannelse.

4 måder at uddanne sig til ejendomsmægler

For at gøre dit valg om uddannelse mere overskueligt har vi inddelt vejen til at blive ejendomsmægler i fire overordnede kategorier.

Hvilken vej, du skal vælge for at opnå en karriere som ejendomsmægler, afhænger helt af din nuværende situation.

 • Start med at tage udgangspunkt i dig selv og se på din nuværende uddannelsessituation og erhvervserfaring
 • Vælg derefter den kategori nedenunder, der passer til din nuværende situation, og læs mere om din vej til at blive ejendomsmægler

Har du en erhvervsuddannelse (EUD), og ønsker du et karriereskifte til ejendomsmægler? Så kan du søge et trainee-job hos en ejendomsmægler sideløbende med, du starter på efteruddannelse.

Efteruddannelse

Måden, du læser til ejendomsmægler, er ved at tage akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med uddannelsesretningen som ejendomsmægler. Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en efteruddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse. Uddannelsen kan typisk tages over 3 år på deltid, mens du arbejder ved siden af. Læs mere om uddannelsen her.

Erhvervserfaring

Derudover skal du i et 2-årigt trainee-job hos en ejendomsmægler. Du kan vælge at uddanne dig samtidig med dit trainee-job. Du må godt starte på uddannelsen, før du har fundet og er startet i dit trainee-job.

Arbejder du allerede i ejendomsmæglerbranchen eller den finansielle sektor? Så kan du søge et trainee-job hos en ejendomsmægler sideløbende med, du starter på efteruddannelse.

Efteruddannelse

Måden, du læser til ejendomsmægler, er ved at tage akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med uddannelsesretningen som ejendomsmægler.

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en efteruddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse. Uddannelsen kan typisk tages over 3 år på deltid. Få inspiration til Vildanas uddannelsesvej og karriere fra at være bankrådgiver til at blive ejendomsmægler.

Erhvervserfaring

For at blive ejendomsmægler skal du have opnået 2 års relevant erhvervserfaring fra et trainee-job hos en ejendomsmægler.

Du kan også optjene noget af den praktiske erfaring via ansættelser, hvor du har udført kerneopgaver, der relaterer sig til ejendomshandel. Det kan fx være som advokatsekretær, bankrådgiver, ejendomsadministrator, sagsbehandler, formidler af udlejningsejendomme eller erhvervsmægler.

Det er Erhvervsstyrelsen, der i sidste ende vurderer, om din erhvervserfaring er relevant nok. Læs mere om Erhvervsstyrelsens vurdering af praktisk erhvervserfaring.

Har du en videregående uddannelse i forvejen?

Hvis du tidligere i livet har gennemført en videregående uddannelse, så kan du på denne side under bjælken 'har du allerede en videregående uddannelse?' læse om dine muligheder for at slippe for fag, du allerede har bestået.

Hvis du vil blive ejendomsmægler ved at tage en videregående uddannelse på SU, så afhænger dit valg meget af, hvor lang tid du ønsker at studere. 

Vi giver her to oplagte bud på uddannelsesveje:

1. Den hurtige og direkte uddannelsesvej

Hvis du ønsker den korteste uddannelsesvej til at blive ejendomsmægler, så skal du læse til finansøkonom. Uddannelsen åbner samtidig også op for andre karrieremuligheder i den finansielle sektor.

Finansøkonom er en 2-årig uddannelse, hvor du kan tage en faglig specialisering, hvor du kommer tæt på branchen. Du får indblik i, hvad ejendomsmæglerens rolle indebærer af opgaver og kompetencer. På uddannelsen kommer du i et 3 måneders praktikforløb hos en ejendomsmægler. Læs mere om finansøkonom-uddannelsen.

Hvad så med efteruddannelse og erhvervserfaring? 

Efter finansøkonomuddannelsen skal du i et 2-årigt trainee-job hos en ejendomsmægler, og du skal også tage supplerende efteruddannelse (fx mens du arbejder ved siden af) i form af tre fag fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning:

 • Bolighandel 1 (tidligere kaldet 'ejendomshandel 1')
 • Bolighandel 2 (tidligere kaldet 'ejendomshandel 2')
 • Bolighandel 3 (tidligere kaldet 'omsætning af fast ejendom')

2. Den bredere og mere akademiske tilgang

Den 3,5-årige finansbachelor er  oplagt, hvis du ønsker at studere på en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen har en bredere indgangsvinkel til den finansielle sektor, der gør dig i stand til at løse komplekse rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver. På uddannelsen kan du specialisere dig inden for ejendomshandel og komme i et 5 måneders praktikforløb (fx i ejendomsmæglerbranchen). Læs mere om finansbachelor-uddannelsen.

Hvad så med efteruddannelse og erhvervserfaring? 

Efter finansbacheloruddannelsen skal du opnå 2 års relevant erhvervserfaring. Men hvis du har taget de 5 måneders praktikforløb i Danmark, tæller det allerede som et ½ års relevant erhvervserfaring. Det gør, at du kun mangler at optjene 1½ års erhvervserfaring for at indfri kravet om relevant erhvervserfaring.

Derudover skal du tage supplerende efteruddannelse bestående af ét fag fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning: Bolighandel 3 (tidligere kaldet 'omsætning af fast ejendom').

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du nødvendigvis ikke starte helt forfra på en ny uddannelse. Du kan muligvis bruge din nuværende uddannelse til at bygge videre på.

Efteruddannelse

Uanset hvilken uddannelse, du har i forvejen, så kræver det, at du tager akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med uddannelsesretningen som ejendomsmægler.

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en efteruddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse. Uddannelsen kan typisk tages over 3 år på deltid.

Drag fordel af fag, du allerede har bestået

Hvis du på din videregående uddannelse har bestået fag, der ligner eller svarer til nedenstående, kan du muligvis slippe for at læse disse fag på ny, når du tager efteruddannelsen. Det gælder:

 • Erhvervsjura for ejendomsmæglere (minimum 10 ECTS-point)
 • Samfundsøkonomi i ejendomshandel (minimum 5 ECTS-point)
 • Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (minimum 5 ECTS-point)

Du kan få såkaldt merit for disse fag, så du ikke skal tage dem igen på vejen frem til eksamensbeviset på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Den specifikke merit, du får, og dermed antallet af nye fag, du skal bestå,  afhænger af, hvilken uddannelse du tidligere har gennemført

Det kan være kringlet, men du kan finde det fulde overblik over meritmuligheder eller kontakte en af vores studievejledere for at få afklaret, hvad der gælder for dig.

Erhvervserfaring

Derudover skal du i et 2-årigt trainee-job hos en ejendomsmægler. Du kan vælge at uddanne dig samtidig med dit trainee-job. Du må godt starte på uddannelsen før, du har fundet og er startet i dit trainee-job.

Optagelse i ejendomsmæglerregister

Når du har fuldført den nødvendige uddannelse og fået de 2 års relevante erhvervserfaring, så mangler du kun én ting, før du officielt kan kalde dig ejendomsmægler.

Sidste step er, at du skal registreres som ejendomsmægler i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Det søger du om gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvad kræver det at tage en efteruddannelse?

I alle fire ovenstående uddannelsesveje til at blive ejendomsmægler kræver det efteruddannelse.

Her er tre ting, du skal være opmærksom på, når du tager efteruddannelse sideløbende med dit job:

 1. Du bør være indstillet på at skulle afsætte tid om aftenen eller i weekenden til at læse eller forberede eksamen. Det kan være en god ide at koordinere med din familie eller dit bagland, så du har tiden til at læse i en travl hverdag med børn, job eller andre forpligtelser.
 2. Derudover skal du vide, at undervisningen på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning tit foregår i dagtimerne, så du kan planlægge din arbejdskalender efter at være væk engang imellem. På den måde er du mentalt klar til at modtage nye inputs og undervisning.
 3. Endelig skal nogen selvfølgelig betale for efteruddannelsen. Hvert fag koster et deltagergebyr. Betalingen sker tit gennem en arbejdsgiver. Nogle betaler også selv, mens andre søger om tilskud gennem fonde eller ordninger.

Vil du være erhvervsmægler?

Når du er uddannet og registreret som ejendomsmægler, har du senere hen mulighed for at videreuddanne dig til at blive erhvervsmægler.

Som erhvervsmægler kvalificeres du til at vurdere og yde rådgivning inden for erhvervs- og andelsboligejendomme. Det gør du ved at tage diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering.

Er du i tvivl? Tag en snak med en uvildig karrierevejleder

Uanset din nuværende situation og erhvervserfaring så kan Erhvervsakademi Aarhus hjælpe dig med at afklare dine muligheder.

Hvis du er i tvivl, så tag en uforpligtende snak med en karrierevejleder på Erhvervsakademi Aarhus. De vejleder professionelt og uvildigt med udgangspunkt i dig og din aktuelle situation.

Tag gerne udgangspunkt i guidens uddannelsesveje – så kan I sammen vælge den rigtige vej for dig og få lagt en plan for din karriere.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Læs også