Data, marked og afsætning

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 364

Tag 'data, marked og afsætning' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse.

Med faget ’data, marked og afsætning’ opnår du en dybdegående forståelse for centrale statistiske modeller og metoder fx i form af hypoteseteori og sandsynlighedsteori.

Du opnår de nødvendige værktøjer til at analysere og vurdere usikkerheden, designe modeller og udføre repræsentative undersøgelser af det finansielle marked og afsætningsmæssige muligheder for finansielle produkter.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsteori
 • Stikprøveanalyse
 • Hypotesetest
 • Regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'data, marked og afsætning' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtagning, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • udarbejde og forholde dig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'data, marked og afsætning' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'data, marked og afsætning' med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i en synopsis.

'Data, marked og afsætning' giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt