Data, marked og afsætning

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Indhold

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsteori
 • Stikprøveanalyse
 • Hypotesetest
 • Regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Udbytte

Når du er færdig med 'data, marked og afsætning' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtagning, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • udarbejde og forholde dig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata

Eksamen og ECTS

'Data, marked og afsætning' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Data, marked og afsætning' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Data, marked og afsætning

Startdato: Forår 2021

Pris: 6.695 kr.