Data, marked og afsætning

Tag 'data, marked og afsætning' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Det lærer du om

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsteori
 • Stikprøveanalyse
 • Hypotesetest
 • Regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'data, marked og afsætning' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtagning, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • udarbejde og forholde dig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'data, marked og afsætning' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Data, marked og afsætning' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Data, marked og afsætning

Startdato: August 2023

Pris: 6.695 kr.

Tidspunkt: Dag/aften