Revision og årsrapport

Tag 'revision og årsrapport' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du bliver via et overordnet kendskab til årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven. Du får viden, så du kan kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Det kan du, når du er færdig

  • udarbejde årsrapporter for klasse B-virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B-virksomheder

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "revision og årsrapport" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'revision og årsrapport' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Revision og årsrapport' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Revision og årsrapport

Startdato: August 2023

Pris: 8.265 kr.

Tidspunkt: Dag/aften