Revision og årsrapport

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Du bliver via et overordnet kendskab til årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven. Du får viden, så du kan kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Udbytte

Når du er færdig med 'revision og årsrapport' kan du;

  • udarbejde årsrapporter for klasse B-virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B-virksomheder

Eksamen og ECTS

'Revision og årsrapport' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Revision og årsrapport' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Revision og årsrapport

Startdato: September 2020

Pris: 8.265 kr.