Revision og årsrapport

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

August 2024

Pris fra

8.265 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 1751

Tag 'revision og årsrapport' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed gennem et overordnet kendskab til årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Du får viden, så du kan kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Det kan du, når du er færdig:

  • udarbejde årsrapporter for klasse B-virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B-virksomheder

Det kan du, når du er færdig

  • udarbejde årsrapporter for klasse B-virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B-virksomheder

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "revision og årsrapport" som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'revision og årsrapport' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Revision og årsrapport' giver 10 ECTS point.

Tilmeldingsfristen er 4. august 2024

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Revision og årsrapport

Startdato: August 2024

Tidspunkt: Undervisning både om dagen og om aftenen

Pris: 8.265 kr.