Revision og årsrapport

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du bliver via et overordnet kendskab til årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven. Du får viden, så du kan kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Udbytte

Når du er færdig med 'revision og årsrapport' kan du;

  • udarbejde årsrapporter for klasse B-virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B-virksomheder

Eksamen og ECTS

'Revision og årsrapport' giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "revision og årsrapport" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt