Skat - privat

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'skat - privat' lærer du at vurdere skattemæssige forhold for privatkunder af enhver art, samt kvalificeret, at kunne vejlede om skattemæssige virkninger af de produkter, services og ydelser som banken almindeligvis stiller til rådighed for privatkunden.

Du lærer også at indgå i en kvalificeret dialog med kunden omkring relevante skattemæssige situationer, herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant.

Indhold

 • God skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder
 • Almindelige danske lønmodtagers skatteforhold
 • Skatteforhold påvirkning af hele kundens økonomi
 • Sammenhænge i det danske skattesystem ift. finansiel rådgivning, herunder
  • Indkomstkategorier, skattetyper og beskatningsreglerne af bankens almindelige produkter
  • Skattemæssige konsekvenser ved at eje en bolig herunder forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Forsikring og pension (op- og nedsparing)
  • Investeringsprodukter (grøn og gul)
  • Arv og gave
  • Skattemæssige konsekvenser ved en skilsmisse

Udbytte

Når du er færdig med 'skat - privat' kan du;

 • forstå rådgiverrollen i relation til de bankrelevante skatteproblematikker herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant
 • forstå opbygningen af det danske skattesystem, og hvordan det påvirker privatkundens økonomi
 • vurdere og påpege problemstillinger for privatkunden og formidle løsningsmuligheder, der tager udgangspunkt i kundens skatteforhold
 • rådgive og kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til vurdering af privatkundens økonomi, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning samt skattemæssigt komplicerede kunder

Eksamen og ECTS

'Skat - privat' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Skat - privat' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Skat - privat

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.