Skat - privat

Tag 'skat - privat ' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'skat - privat' lærer du at vurdere skattemæssige forhold for privatkunder af enhver art, samt kvalificeret, at kunne vejlede om skattemæssige virkninger af de produkter, services og ydelser som banken almindeligvis stiller til rådighed for privatkunden.

Du lærer også at indgå i en kvalificeret dialog med kunden omkring relevante skattemæssige situationer, herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant.

Det lærer du om

 • God skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder
 • Almindelige danske lønmodtagers skatteforhold
 • Skatteforhold påvirkning af hele kundens økonomi
 • Sammenhænge i det danske skattesystem ift. finansiel rådgivning, herunder
  • Indkomstkategorier, skattetyper og beskatningsreglerne af bankens almindelige produkter
  • Skattemæssige konsekvenser ved at eje en bolig herunder forældrekøb og sommerhusudlejning
  • Forsikring og pension (op- og nedsparing)
  • Investeringsprodukter (grøn og gul)
  • Arv og gave
  • Skattemæssige konsekvenser ved en skilsmisse

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'skat - privat' kan du;

 • forstå rådgiverrollen i relation til de bankrelevante skatteproblematikker herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant
 • forstå opbygningen af det danske skattesystem, og hvordan det påvirker privatkundens økonomi
 • vurdere og påpege problemstillinger for privatkunden og formidle løsningsmuligheder, der tager udgangspunkt i kundens skatteforhold
 • rådgive og kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til vurdering af privatkundens økonomi, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning samt skattemæssigt komplicerede kunder

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'skat - privat' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'skat - privat' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et individuelt skriftligt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Skat - privat' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Skat - privat

Startdato: August 2023

Pris: 4.455 kr.

Tidspunkt: Dag/aften