Investering

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'investering' lærer du at yde investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori.

Indhold

 • Økonomisk forståelse
 • Relevant lovgivning, herunder:
  • Reglerne for MIFID
  • God skik
  • Risikomærkning
  • Central investorinformation
  • Investeringsjura
  • Markedsmisbrug
  • Værdipapirhandler
 • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder:
  • Obligationer
  • Aktier
  • Investeringsforeninger
  • Indlån og andels- og garantbeviser
  • Struktureret indlån inden for den gule risikokategori
 • Porteføljeteori
 • Investeringsrådgivning, herunder:
  • Behovsafdækning
  • Risikoprofil
  • Præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Udbytte

Når du er færdig med 'investering' kan du;

 • afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser)
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser
 • anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut

Eksamen og ECTS

'Investering' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Investering' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Investering

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.