Investering

Tag 'investering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'investering' lærer du at yde investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori.

Det lærer du om

 • Økonomisk forståelse
 • Relevant lovgivning, herunder:
  • Reglerne for MIFID
  • God skik
  • Risikomærkning
  • Central investorinformation
  • Investeringsjura
  • Markedsmisbrug
  • Værdipapirhandler
 • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder:
  • Obligationer
  • Aktier
  • Investeringsforeninger
  • Indlån og andels- og garantbeviser
  • Struktureret indlån inden for den gule risikokategori
 • Porteføljeteori
 • Investeringsrådgivning, herunder:
  • Behovsafdækning
  • Risikoprofil
  • Præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'investering' kan du;

 • afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser)
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser
 • anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'investering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Investering' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Investering

Startdato: August 2023

Pris: 4.455 kr.

Tidspunkt: Dag/aften