Investering

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

August 2024

Pris fra

4.455 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 462

Tag 'investering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Det er afgørende at opfylde de lovmæssige kompetencekrav når man rådgiver om grønne og gule finansielle produkter.

På faget 'investering' lærer du at yde en professionel investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori, der medvirker til at kunden får en tryg og sikker oplevelse.

Du opnår indsigt til at afdække kundens investeringsprofil og på baggrund af det udarbejde investeringsforslag, hvor du tager højde for blandt andet kundens ønskede afkast, risiko, risikospredning og omkostninger.

Det lærer du om

 • Økonomisk forståelse
 • Relevant lovgivning, herunder:
  • Reglerne for MIFID
  • God skik
  • Risikomærkning
  • Central investorinformation
  • Investeringsjura
  • Markedsmisbrug
  • Værdipapirhandler
 • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder:
  • Obligationer
  • Aktier
  • Investeringsforeninger
  • Indlån og andels- og garantbeviser
  • Struktureret indlån inden for den gule risikokategori
 • Porteføljeteori
 • Investeringsrådgivning, herunder:
  • Behovsafdækning
  • Risikoprofil
  • Præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'investering' kan du;

 • afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser)
 • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
 • forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser
 • anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'investering' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'investering' med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i en synopsis.

'Investering' giver 5 ECTS point.

Tilmeldingsfristen er 4. august 2024

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Investering

Startdato: August 2024

Tidspunkt: Undervisning både om dagen og om aftenen

Pris: 4.455 kr.