Erhvervsjura i den finansielle sektor

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 483

Tag 'erhvervsjura i den finansielle sektor' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau.

Du får desuden en forståelse for den juridiske verdens organisering med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Grundlæggende juridiske begreber – nationale og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'erhvervsjura i den finansielle sektor' kan du;

 • identificere, analysere og beskrive den juridiske problemstilling i et konkret hændelsesforløb
 • identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling, eller med rettidig omhu at henvise problemstillingen til andre juridiske rådgivere
 • vurdere og anvende relevante retskilder
 • anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler som fx god-skik-regler og MFID-regler
 • omsætte juridisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed
 • håndtere praktisk juridisk metode på finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante retskilder i form af lovregler og retspraksis på det pågældende område
 • vurdere, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå, at den finansielle virksomhed pådrages et erstatningsansvar
 • følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder for den finansielle virksomhed for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'erhvervsjura i den finansielle sektor' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Erhvervsjura i den finansielle sektor' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Faget giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt