Erhvervsjura i den finansielle sektor

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau.

Du får desuden en forståelse for den juridiske verdens organisering med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis.

Indhold

 • Grundlæggende juridiske begreber – nationale og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Udbytte

Når du er færdig med 'erhvervsjura i den finansielle sektor' kan du;

 • identificere, analysere og beskrive den juridiske problemstilling i et konkret hændelsesforløb
 • identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling, eller med rettidig omhu at henvise problemstillingen til andre juridiske rådgivere
 • vurdere og anvende relevante retskilder
 • anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler som fx god-skik-regler og MFID-regler
 • omsætte juridisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed
 • håndtere praktisk juridisk metode på finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante retskilder i form af lovregler og retspraksis på det pågældende område
 • vurdere, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå, at den finansielle virksomhed pådrages et erstatningsansvar
 • følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder for den finansielle virksomhed for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen

Eksamen og ECTS

'Erhvervsjura i den finansielle sektor' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Erhvervsjura i den finansielle sektor' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Datoer for tilmelding

Tilmeldingen er åben mellem 18. november og 19. februar. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan tilmelde dig, og du kommer i det tilfælde på en venteliste. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Startdato: 03-03-2020

Pris: 6.694 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)