Erhvervsjura i den finansielle sektor

Tag 'erhvervsjura i den finansielle sektor' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du får viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau.

Du får desuden en forståelse for den juridiske verdens organisering med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis.

Det lærer du om

 • Grundlæggende juridiske begreber – nationale og internationale retskilder, procesret og juridisk metode
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'erhvervsjura i den finansielle sektor' kan du;

 • identificere, analysere og beskrive den juridiske problemstilling i et konkret hændelsesforløb
 • identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling, eller med rettidig omhu at henvise problemstillingen til andre juridiske rådgivere
 • vurdere og anvende relevante retskilder
 • anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler som fx god-skik-regler og MFID-regler
 • omsætte juridisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed
 • håndtere praktisk juridisk metode på finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante retskilder i form af lovregler og retspraksis på det pågældende område
 • vurdere, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå, at den finansielle virksomhed pådrages et erstatningsansvar
 • følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder for den finansielle virksomhed for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'erhvervsjura i den finansielle sektor' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Erhvervsjura i den finansielle sektor' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Startdato: Forår 2024

Pris: 6.695 kr.

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.