Bolighandel 1

Tag 'bolighandel 1' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'bolighandel 1' bliver du godt rustet til, at varetage rollen som ejendomsmægler. Her får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier, ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom samt kendskab til ejendomsmæglerbranchen.

Du lærer også om den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom i forhold til de juridiske rammer samt klage- og sanktionsmuligheder.

Med 'bolighandel 1' lærer du at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger og du får forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Det lærer du om

På 'bolighandel 1' lærer du om:

 • Branchen og dens organisationer, deres funktion og juridiske rammer, klage- og
  sanktionsmuligheder
 • Forholdet mellem lov, bekendtgørelse, normmæssige krav, kvalitetsnormer og andre regler eller
  reguleringer inden for bolighandel
 • Kernelovgivning, der regulerer branchen, og centrale juridiske begreber hertil
 • Kravene til at være en ansvarlig mægler og hvordan du opnår titlen ”ejendomsmægler”
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer, herunder forskelle og særlige regler og krav
  i relation til de enkelte ejendomstyper ved en bolighandel
 • Ejendomsavancebeskatning, ejendomsskat og –værdiskat samt bagvedliggende lovgivning
  i relation til bolighandel.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bolighandel 1' kan du:

 • Løse opgaver inden for en bolighandel i en formidlingsaftale
 • Vurdere, om en kunde er forbruger samt lever op til de krav, der stilles til mæglers håndtering og
  rådgivning af kunder på en etisk korrekt måde
 • Rådgive kunden om særlige forhold ved den konkrete ejendomskategori samt ved brug af
  huseftersynsordningen og sælgeransvarsforsikring i en bolighandel
 • Udarbejde formidlingsaftale, salgsbudget/salgsprovenu og salgsopstilling til brug ved en bolighandel
 • Håndtere fortrydelsesretten og hvidvasklovgivningen ved en bolighandel
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser
  relateret til sælgere og købere i en bolighandel på et juridisk korrekt grundlag
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden
  samt til kunder og andre samarbejdspartnere

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolighandel 1' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

'Bolighandel 1' hed tidligere 'ejendomshandel I'.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolighandel 1' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Bolighandel I' giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 4. december 2023 kl. 08:00.

Bolighandel 1

Startdato: 19-02-2024

Pris: 6.445 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)