Bolighandel 1

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 228

Med 'bolighandel 1' bliver du godt rustet til, at varetage rollen som ejendomsmægler.

Opnå teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier, ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom samt kendskab til ejendomsmæglerbranchen.

Du lærer også om den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom i forhold til de juridiske rammer samt klage- og sanktionsmuligheder.

Lær at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger og du får forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Det lærer du om på kurset:

 • Branchen og dens organisationer, deres funktion og juridiske rammer, klage- og
  sanktionsmuligheder
 • Forholdet mellem lov, bekendtgørelse, normmæssige krav, kvalitetsnormer og andre regler eller
  reguleringer inden for bolighandel
 • Kernelovgivning, der regulerer branchen, og centrale juridiske begreber hertil
 • Kravene til at være en ansvarlig mægler og hvordan du opnår titlen ”ejendomsmægler”
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer, herunder forskelle og særlige regler og krav
  i relation til de enkelte ejendomstyper ved en bolighandel
 • Ejendomsavancebeskatning, ejendomsskat og –værdiskat samt bagvedliggende lovgivning
  i relation til bolighandel.

Tag 'bolighandel 1' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse.

Det kan du, når du er færdig

 • Løse opgaver inden for en bolighandel i en formidlingsaftale
 • Vurdere, om en kunde er forbruger samt lever op til de krav, der stilles til mæglers håndtering og
  rådgivning af kunder på en etisk korrekt måde
 • Rådgive kunden om særlige forhold ved den konkrete ejendomskategori samt ved brug af
  huseftersynsordningen og sælgeransvarsforsikring i en bolighandel
 • Udarbejde formidlingsaftale, salgsbudget/salgsprovenu og salgsopstilling til brug ved en bolighandel
 • Håndtere fortrydelsesretten og hvidvasklovgivningen ved en bolighandel
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser
  relateret til sælgere og købere i en bolighandel på et juridisk korrekt grundlag
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden
  samt til kunder og andre samarbejdspartnere

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolighandel 1' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

'Bolighandel 1' hed tidligere 'ejendomshandel I'.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolighandel 1' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Bolighandel I' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt