Finansielle forretninger

Tag 'finansielle forretninger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du bliver i stand til - ud fra helkundeprincippet - at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov, og du lærer at opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Du bliver ligeledes i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Det lærer du om

 • Kompetencekrav på boligområdet jf. §4 i ”Bekendtgørelse om kompetence-krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere”
 • Processen i forbindelse med køb af fast ejendom herunder kendskab til værdiansættelse af fast ejendom
 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Investeringsprodukter omfattet mærkningsordningens kategori "grøn", ”gul” og "rød"
 • Samfundsøkonomiske sammenhænge, herunder kapitalmarkedernes rolle og funktion
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Bankernes risikostyring herunder kredit-, markeds-, likvidites- og operationel risiko
 • Bankernes fundingomkostninger, rentabilitet og belastning af kapitalgrundlag for givne finansielle produkter herunder nye forretningsmuligheder
 • Prissætningen af det finansielle produkt til kunden

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'finansielle forretninger' kan du;

 • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til finansiel rådgivning herunder skatteregler for investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul"
 • vurdere og optimere kundens formuefordelingvurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for udlånsprodukter og tinglysningsprocessen
 • vurdere kundens skadesforsikringsforhold
 • analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
 • anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
 • analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'finansielle forretninger' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'finansielle forretninger' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Finansielle forretninger' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Finansielle forretninger

Startdato: Forår 2024

Pris: 8.695 kr.

Tidspunkt: Dag/aften

Tilmelding er endnu ikke åben.