Finansielle forretninger

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Du bliver i stand til - ud fra helkundeprincippet - at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov, og du lærer at opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Du bliver ligeledes i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Indhold

 • Kompetencekrav på boligområdet jf. §4 i ”Bekendtgørelse om kompetence-krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere”
 • Processen i forbindelse med køb af fast ejendom herunder kendskab til værdiansættelse af fast ejendom
 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Investeringsprodukter omfattet mærkningsordningens kategori "grøn", ”gul” og "rød"
 • Samfundsøkonomiske sammenhænge, herunder kapitalmarkedernes rolle og funktion
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Bankernes risikostyring herunder kredit-, markeds-, likvidites- og operationel risiko
 • Bankernes fundingomkostninger, rentabilitet og belastning af kapitalgrundlag for givne finansielle produkter herunder nye forretningsmuligheder
 • Prissætningen af det finansielle produkt til kunden

Udbytte

Når du er færdig med 'finansielle forretninger' kan du;

 • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til finansiel rådgivning herunder skatteregler for investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul"
 • vurdere og optimere kundens formuefordelingvurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for udlånsprodukter og tinglysningsprocessen
 • vurdere kundens skadesforsikringsforhold
 • analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
 • anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
 • analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser

Eksamen og ECTS

'Finansielle forretninger' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Finansielle forretninger' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Finansielle forretninger

Startdato: September 2020

Pris: 8.695 kr.