Administration af boligudlejningsejendomme

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

9. september 2024

Pris fra

6.345 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 368

Tag 'administration af boligudlejningsejendomme' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'administration af boligudlejningsejendomme' opnår du juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejnings-ejendomme.

Derudover bliver du i stand til at håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige eller relaterede til administrationen af boligudlejningsejendomme.

Det lærer du om

 • Lejekontrakten
 • Fremleje og brugsrettens overgang
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Småhuse
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Vedligeholdelsessatsforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer
 • Forbedringer

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'administration af boligudlejningsejendomme' kan du;

 • selvstændigt udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt
 • gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang
 • håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'administration af boligudlejningsejendomme' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Administration af boligudlejningsejendomme' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Akademiniveau

Administration af boligudlejningsejendomme

Startdato: 9. september 2024

Tidspunkt: 6 undervisningsdage kl. 9.00-16.00

Pris: 6.345 kr.

Se undervisningsdage (pdf)