Analyse af regnskabsdata

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Faget kvalificerer dig til at udarbejde en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Indhold

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på revision
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision

Udbytte

Når du er færdig med 'analyse af regnskabsdata' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på regnskabsdata
 • foretage stikprøvekontrol af regnskabsdata
 • udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre statistisk revision
 • effektivisere kvaliteten af udvalgt data og mængden af data ved revision af regnskabsdata
 • afdække fejl i regnskaber ved hjælp af statiske metoder
 • mindske fejl i revisionen

Eksamen og ECTS

'Analyse af regnskabsdata' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Analyse af regnskabsdata' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Analyse af regnskabsdata

Startdato: Forår 2021

Pris: 6.695 kr.