Analyse af regnskabsdata

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget kvalificerer dig til at udarbejde en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Indhold

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på revision
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision

Udbytte

Når du er færdig med 'analyse af regnskabsdata' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på regnskabsdata
 • foretage stikprøvekontrol af regnskabsdata
 • udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre statistisk revision
 • effektivisere kvaliteten af udvalgt data og mængden af data ved revision af regnskabsdata
 • afdække fejl i regnskaber ved hjælp af statiske metoder
 • mindske fejl i revisionen

Eksamen og ECTS

'Analyse af regnskabsdata' giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Analyse af regnskabsdata" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt