Analyse af regnskabsdata

Tag 'analyse af regnskabsdata' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget kvalificerer dig til at udarbejde en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Det lærer du om

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
 • Krav til dataindsamling med henblik på revision
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'analyse af regnskabsdata' kan du;

 • udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på regnskabsdata
 • foretage stikprøvekontrol af regnskabsdata
 • udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre statistisk revision
 • effektivisere kvaliteten af udvalgt data og mængden af data ved revision af regnskabsdata
 • afdække fejl i regnskaber ved hjælp af statiske metoder
 • mindske fejl i revisionen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'analyse af regnskabsdata' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'analyse af regnskabsdata' med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i en synopsis.

Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Analyse af regnskabsdata

Startdato: Forår 2024

Pris: 6.695 kr.

Tidspunkt: Dag/aften

Tilmelding er endnu ikke åben.