Bolig I

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'bolig I' lærer du at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Du får værktøjer til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom.

Du lærer også at analysere behov for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger, vejlede i virkemåden af disse samt beregne de økonomiske konsekvenser heraf, alle med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Det lærer du om

 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Hovedlovene
 • Lov om formidling af fast ejendom
 • Forbrugerbeskyttelsesloven
 • Erhvervelsesloven
 • Energimærkeloven
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Skatteregler i ejertid
 • Finansiering af boliger
 • Ekspeditionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bolig I' kan du;

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning herunder kreditaftale- og markedsføringsloven
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • yde rådgivning på baggrund af beregning af en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolig I' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolig I' med en 3 timers individuel skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Bolig I

Startdato: August 2023

Pris: 4.455 kr.

Tidspunkt: Dag/aften