Bolig I

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'bolig I' lærer du at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Du får værktøjer til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom.

Du lærer også at analysere behov for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger, vejlede i virkemåden af disse samt beregne de økonomiske konsekvenser heraf, alle med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold

 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Hovedlovene
 • Lov om formidling af fast ejendom
 • Forbrugerbeskyttelsesloven
 • Erhvervelsesloven
 • Energimærkeloven
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Skatteregler i ejertid
 • Finansiering af boliger
 • Ekspeditionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Udbytte

Når du er færdig med 'bolig I' kan du;

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning herunder kreditaftale- og markedsføringsloven
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • yde rådgivning på baggrund af beregning af en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering

Eksamen og ECTS

'Bolig I' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bolig I' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Bolig I

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.