Kredit til private

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'kredit til private' lærer du professionelt at kunne kreditvurdere privatkunder af enhver art, herunder også kunder med komplicerede indkomst-, formue- og/eller skatteforhold.

Du lærer også at opstille fagligt kvalificerede løsninger på kreditområdet.

Indhold

 • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder med vejledning
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og kapitalbelastning
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning på kreditområdet og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til kunden
 • Finanskrisen, bankpakkerne, solvensbelastning mv.
 • Nedskrivningsberegninger
 • Sagsgangen ved misligholdelse, herunder inkasso, tvangsauktion, gældssanering m.v.
 • Kundens klassifikation (bonitet) samt redegøre for indholdet i ratingmodeller

Udbytte

Når du er færdig med 'kredit til private' kan du;

 • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til vurdering af privatkundens økonomi samt rådgivning af kunden, herunder også kunder der benytter virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning
 • vurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi, for alle typer lån og alle typer sikkerheder
 • vurdere kundens forsikringsforhold, primært livsforsikringer og tab af erhvervsevne forsikringer
 • kreditvurdere byggesag vedr. privat byggeri, herunder vurdere realismen i investeringsplanen og finansieringsplanen, og vurdere risikofaktorerne i byggesagen generelt
 • vurdere på udefrakommende forhold med relevans for privatkundens økonomi og kreditværdighed, herunder fx arbejdsløshed, inflation, lovgivning, samspil med sociale ydelser mv. Skal samtidig kunne vurdere konsekvensen og risikoen ved fx afdragsfrihed, variabel forrentet realkreditgæld, boligprisudvikling m.v.
 • identificere faresignaler og udfærdige handlingsplaner på svage engagementer
 • anvende metoder og strategier til engagementsstyring på svage engagementer

Eksamen og ECTS

'Kredit til private' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kredit til private' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Datoer for tilmelding

Tilmeldingen til efterårets fag åbner 18. maj 2020.

Tjek oversigten over fag i efteråret 2020 allerede nu (pdf)

Hvis tilmeldingsknappen er synlig uden for tilmeldingsperioden, betyder det, at du stadig kan tilmelde dig og komme på venteliste. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Kredit til private

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.