Årsrapport og virksomhedsanalyse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 805

Tag 'årsrapport og virksomhedsanalyse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget er, at du via et grundlæggende kendskab til Årsregnskabsloven og ”Mindstekravsbekendtgørelsen” bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger, samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Det lærer du om

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'årsrapport og virksomhedsanalyse' kan du;

 • omforme driftsøkonomiske regnskaber til skattemæssige regnskaber og omvendt
 • opstille et budget på baggrund af en række budgetforudsætninger
 • opstille en regnskabsanalyse med relevante nøgletal i regnskabsklasse A, B og C
 • analysere eksterne regnskaber på baggrund af relevante nøgletal for virksomheder i regnskabsklasse A, B og C
 • foretage kvalitative analyser på baggrund af virksomheders interne og eksterne forhold
 • vurdere nøgletal og deres usikkerheder
 • vurdere de forskellige regnskabsbrugeres forventninger til den eksterne årsrapport
 • vurdere budgetforudsætningernes realisme
 • udarbejde en samlet vurdering af virksomheden samt kreditværdigheden og mulige konsekvenser af virksomhedens fremadrettede tiltag
 • opbygge et beslutningsgrundlag for en privat virksomhed på baggrund af en samlet virksomhedsanalyse, og herved forebygge eventuelle økonomiske problemer for virksomheden, samt foreslå mulige løsninger på disse problemer, såfremt de allerede er opstået

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Årsrapport og virksomhedsanalyse' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'årsrapport og virksomhedsanalyse' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Faget giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt