Årsrapport og virksomhedsanalyse

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Formålet med faget er, at du via et grundlæggende kendskab til Årsregnskabsloven og ”Mindstekravsbekendtgørelsen” bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger, samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Indhold

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Udbytte

Når du er færdig med 'årsrapport og virksomhedsanalyse' kan du;

 • omforme driftsøkonomiske regnskaber til skattemæssige regnskaber og omvendt
 • opstille et budget på baggrund af en række budgetforudsætninger
 • opstille en regnskabsanalyse med relevante nøgletal i regnskabsklasse A, B og C
 • analysere eksterne regnskaber på baggrund af relevante nøgletal for virksomheder i regnskabsklasse A, B og C
 • foretage kvalitative analyser på baggrund af virksomheders interne og eksterne forhold
 • vurdere nøgletal og deres usikkerheder
 • vurdere de forskellige regnskabsbrugeres forventninger til den eksterne årsrapport
 • vurdere budgetforudsætningernes realisme
 • udarbejde en samlet vurdering af virksomheden samt kreditværdigheden og mulige konsekvenser af virksomhedens fremadrettede tiltag
 • opbygge et beslutningsgrundlag for en privat virksomhed på baggrund af en samlet virksomhedsanalyse, og herved forebygge eventuelle økonomiske problemer for virksomheden, samt foreslå mulige løsninger på disse problemer, såfremt de allerede er opstået

Eksamen og ECTS

'Årsrapport og virksomhedsanalyse' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Årsrapport og virksomhedsanalyse' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Startdato: Forår 2021

Pris: 6.345 kr.