Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Tag 'markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget er, at opnå kompetencer i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen.

Det lærer du om

 • Ejendomsmæglerbranchens struktur og samspil med omverdenen
 • Strategisk analyse til opnåelse af markeds- og forretningsforståelse
 • Den komplekse kundestruktur i ejendomsmæglerbranchen
 • Mulighederne indenfor digital kundekommunikation på ejendomsmarkedet

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen', kan du:

 • Forholde sig til det givne marked og kunne gennemføre analyser for ejendomsmæglervirksomhedens samlede omverden - herunder af ejendomsmæglerbranchen og virksomhedens konkurrenter
 • Vurdere ejendomsmæglervirksomhedens kunder og den købsadfærd, som knytter sig til handel af bolig og anvende denne indsigt som baggrund for en dybere kundeanalyse
 • Analysere ejendomsmæglervirksomheden med henblik på at kunne identificere dens kernekompetence og evne til at skabe værdi for sine kunder – samt deraf at kunne vurdere ejendomsmæglervirksomhedens position i markedet
 • Gennemføre en samlet situationsanalyse for ejendomsmæglervirksomheden med interne og eksterne aspekter til anvendelse af et strategisk overblik over virksomhedens situation i ejendomsmæglerbranchen
 • Identificere de vigtigste indsatsområder samt kunne fremsætte nye centrale og praktiske tiltag
 • Anvende digital kommunikation i ejendomsmæglervirksomheden samt kunne vurdere og bidrage til markedsføring og digital markedskommunikation
 • Indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 • Formidle praksisnære markeds- og forretningsrelaterede problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere
 • Identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor mæglerbranchens anvendelse af strategisk analyse, kundeindsigt- og bearbejdning samt digital kommunikation

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt