Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 582

Tag 'markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget er, at opnå kompetencer i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Ejendomsmæglerbranchens struktur og samspil med omverdenen
 • Strategisk analyse til opnåelse af markeds- og forretningsforståelse
 • Den komplekse kundestruktur i ejendomsmæglerbranchen
 • Mulighederne indenfor digital kundekommunikation på ejendomsmarkedet

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen', kan du:

 • Forholde sig til det givne marked og kunne gennemføre analyser for ejendomsmæglervirksomhedens samlede omverden - herunder af ejendomsmæglerbranchen og virksomhedens konkurrenter
 • Vurdere ejendomsmæglervirksomhedens kunder og den købsadfærd, som knytter sig til handel af bolig og anvende denne indsigt som baggrund for en dybere kundeanalyse
 • Analysere ejendomsmæglervirksomheden med henblik på at kunne identificere dens kernekompetence og evne til at skabe værdi for sine kunder – samt deraf at kunne vurdere ejendomsmæglervirksomhedens position i markedet
 • Gennemføre en samlet situationsanalyse for ejendomsmæglervirksomheden med interne og eksterne aspekter til anvendelse af et strategisk overblik over virksomhedens situation i ejendomsmæglerbranchen
 • Identificere de vigtigste indsatsområder samt kunne fremsætte nye centrale og praktiske tiltag
 • Anvende digital kommunikation i ejendomsmæglervirksomheden samt kunne vurdere og bidrage til markedsføring og digital markedskommunikation
 • Indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 • Formidle praksisnære markeds- og forretningsrelaterede problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere
 • Identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor mæglerbranchens anvendelse af strategisk analyse, kundeindsigt- og bearbejdning samt digital kommunikation

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen' giver 5 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt